De West-Vlaamse Veeshowdag tovert de Roeselaarse Expohallen op zondag 22 september tot een Ark van Noah om. In dit decor heeft straks de keuringsshow van Holstein-jongvee plaats. De deelnemers zijn al enkele weken druk in de weer om hun kalveren de juiste pasjes te leren. ,,De dieren zijn ook mooi getoiletteerd. Zij werden regelmatig gewassen. Het scheren van de kalveren gebeurt in de laatste week voor de wedstrijd'', getuigt John Debaene uit Staden.

 • Wanneer begon de voorbereiding?
 • John Debaene: ,,Mijn ouders exploiteren een gemengd landbouwbedrijf met 35 Holstein-melkkoeien. Uit de groep van een 20-tal kalveren selecteerden wij uiteindelijk twee deelnemers. Zonder veel discussie maakten mijn ouders, mijn broer en ik samen de keuze. Het ganse gezin is inderdaad in de ban van de show. De training van de roodbonte Viviane en de zwartbonte Urania startte in juli. De eerste opdracht was de kalveren leren rustig te defileren. Dat lukt aardig door dagelijks met de dieren bezig te zijn, genoeg te oefenen en hun vertrouwen te krijgen met veel praten. In het begin wandelden wij met de dieren drie keren per week rondjes op onze hoeve. In de laatste week wordt dagelijks gedefileerd.''

  ,,Tijdens het kampioenschap begeleiden twee jongeren uit de buurt onze dieren. De grootte van het tienermeisje en de jongen is mooi in verhouding met het gestalte van de kalveren. Dat toont een harmonieus beeld. Ook beide jongeren werden opgeleid voor de show. Zij moeten bijvoorbeeld hun hand hoog houden om het kalf met de kop in de lucht te laten paraderen. Zo'n houding straalt fierheid uit.''

 • De dieren worden getoiletteerd?
 • ,,Uiteraard. Ik volgde daarvoor speciaal een cursus. Het begint met het wassen van de kalveren. Eerst natspuiten, daarna inzepen van kop tot teen en vervolgens afspoelen. Na enkele wasbeurten volgt het kortscheren van de huid. Het kalf presenteert op die manier mooi haar slankheid. De ruglijn moet perfect plat zijn. Hoe bekom je dat? Je kamt alle rugharen in de hoogte. Wat uitsteekt, gaat eraf. De pluim van de staart laat ik hangen. Ik vind dat esthetischer.''


  Haarlak
  ,,Op de wedstrijddag worden de dieren een laatste keer gewassen. Haarlak houdt de rugharen mooi recht. Een mooie, platte ruglijn is een teken van sterkte.''

 • Het is zoals bij honden- en kattenshows. Maar dat zijn huisdieren?
 • ,,Voor een buitenstaander klinkt het wellicht vreemd. Maar een boer heeft een hechte band met zijn dieren. Hij kent elk dier bij naam. Na een geboorte is het soms lang zoeken naar een passende naam voor het kalf. Ook dat bewijst dat het om veel meer gaat dan een dier dat melk produceert. Een volwassen koe wordt elke dag twee keren gemolken. Dat schept eveneens een band.''

 • Waarom nemen jullie deel aan de jongveeshow?
 • ,,Zeker niet voor ons gemak. Wij doen het uit liefhebberij, een passie voor een hobby binnen ons vakmanschap. Misschien springen onze dieren tijdens de show in het oog en komt ons fokbedrijf in beeld. Maar dat is geenszins het hoofddoel. Ook het sociaal contact met onze collega's is ons meer waard.''