De grote mazoutvervuiling achter de landerijen van het gezin Herman en Nadine Ferket in Stekene is opgeruimd. De kostprijs van de saneringsoperatie loopt op tot meer dan 100.000 euro. ,,De werken zijn pas beëindigd'', bevestigt burgemeester Herman Rollier. De rechtbank van Dendermonde heeft inmiddels drie deskundigen aangesteld om de problemen vast te stellen in de Potaardestraat in Stekene.

De uitbaters van het getroffen bedrijf hebben hun bedenkingen bij de gang van zaken. Met twee dode koeien en drie afgeworpen kalveren mogelijk door vergiftigingsverschijnselen, is dat niet verwonderlijk. ,,Wij hebben nog steeds geen attesten dat de sanering in orde is'', legt Herman Ferket uit.

,,Er zijn stalen genomen van de eerste gracht waar de vervuiling is vastgesteld en het gerecht kwam al ter plaatse. De schadevergoeding is voor ons een groot vraagteken. De vrachtwagens die de saneringsoperatie uitvoerden, moesten door de regenvlagen met rupsvoertuigen worden losgetrokken. Ik hoef er geen tekening bij te maken hoe groot de schade ook op dat vlak is. De kwestie zal via het gerecht opgelost worden. Niemand heeft ons ooit gevraagd om de affaire in der minne te regelen. Je kan pas zeggen wie de vervuiling veroorzaakte, als het bewezen is. Het dreigt een straatje zonder einde te worden, als de rechtbank er niet tijdig een streep onder trekt. Voor ons bedrijf is het zaak de komende maanden financieel te overleven.''

Met man en macht werd door aannemer De Bree de saneringsoperatie ingezet. De smurrie uit de beek werd verwijderd. Maar ondertussen is de schade wel toegebracht.


Schadevergoeding
Hoe het met de schadevergoeding zit, is ook voor de gemeente onzeker. ,,De rechtbank zal er een hele kluif aan hebben'', geeft burgemeester Rollier toe.

,,De werken zijn een paar dagen geleden beëindigd zodat de dringende problemen achter de rug liggen. Zowel het slib als het vuil is weg maar we stellen uiteraard enorme kosten vast. De totale kostprijs ligt momenteel op 105.000 euro. De mazoutverontreiniging is al op de rechtbank van eerste aanleg ter sprake gekomen. Er zijn drie deskundigen aangesteld, met name een vetrinair deskundige, een andere voor milieu en iemand die met de financiële schade is belast. De gemeente moest snel handelen om de verspreiding van de milieuverontreiniging richting Stekense Vaart te voorkomen, maar de dader is nog niet gekend. Men heeft wel vermoedens, maar het zou gevaarlijk zijn om iemand met de vinger te wijzen. Dergelijke uitspraak zou tegen de gemeente Stekene kunnen worden gebruikt. Men heeft vermoedens, maar daar blijft het voorlopig ook bij.''