Met grote reclamepanelen, tientallen wegwijzers langs de invalswegen naar Temse en een professionele website proberen projectontwikkelaars van Nieuw Temse de aandacht van zoveel mogelijk mensen te trekken. Maar wanneer de realisatie van het project kan starten, is nog helemaal niet duidelijk.

Nieuw Temse is een gigantisch project dat zich situeert op de terreinen van de vroegere Boelwerf langs de Schelde in Temse. Na het faillissement van die werf kocht de NV Nieuw Temse, een samenwerking tussen bouwonderneming Cordeel uit Temse en drie banken, de zowat tachtig hectare grond voor 18,75 miljoen euro. Voor de ontwikkeling van het project werkt Cordeel samen met bouwgroep Aertssen.

Een klein deel van de terreinen en één gebouw werden gekocht door de gemeente Temse die er het administratief centrum wil onderbrengen.


Boelwerf gesloopt
De voorbije twee jaar werd er hard gewerkt op de terreinen van de vroegere scheepswerf. Zo goed als alle loodsen zijn ondertussen met de grond gelijk gemaakt en de gronden worden bouwrijp gemaakt. De NV Nieuw Temse startte nu met een gigantische campagne om het project bekend te maken. Langs de invalswegen naar Temse staan gigantische reclamepanelen en de weg naar het terrein wordt aangegeven door tientallen wegwijzers. Onder het motto Wonen en werken aan de Schelde wordt op een professionele wijze uit de doeken gedaan wat de bedoeling van het project is.


Wachten op BPA
Langs de Schelde worden wellicht tientallen appartementen gebouwd. Wie genoeg geld kan spenderen, zal kunnen kiezen voor wat Nieuw Temse Urban villa's noemt, exclusieve woningen tussen de Schelde en het natuurgebied. Normaal kunnen er op het terrein zowat duizend woningen komen. Het achterste deel van het terrein zal gebruikt worden voor de inplanting van KMO's en kantoorgebouwen.

De website toont bij elk van de deelprojecten schitterende foto's. Maar het is niet zeker of de realisaties op de vroegere terreinen van de Boelwerf er ook zo zullen uitzien.

Eigenlijk is het opvallend dat Nieuw Temse de Barnum-campagne start terwijl het nog niet helemaal zeker is dat het project, zoals het in de hoofden van de ontwerpers zit, kan gerealiseerd worden. Om het nieuwe dorp langs de Schelde uit te bouwen zijn immers een aantal aanpassingen nodig aan het gewestplan. Dat gebeurt aan de hand van zogeheten Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA).

Meteen verklaart dit ook waarom Filip Cordeel niets over de realisatie van het project wil vertellen vooraleer die BPA's zijn goedgekeurd. De bodemsanering van het terrein lijkt nogal mee te vallen. Nieuw Temse hoopt dat binnen enkele maanden kan gestart worden met de bouw van de eerste huizen.

  • Meer info op www.nieuwtemse.be