Gisteren werden de bewoners van rustoord De Vlamme in Erwetegem heel vroeg gewekt door een brandje in de kelderverdieping. Een droogtrommel had er kortsluiting veroorzaakt. De brand was snel onder controle, maar de bejaarden werden geëvacueerd omwille van de enorme rookontwikkeling. Gelukkig vielen er geen gewonden en 's avonds konden de bewoners al terug naar hun rusthuis.

Even na zes uur zette het alarmsysteem van rustoord De Vlamme het rusthuis en alle Zottegemse hulpdiensten in rep en roer. ,,De brandweer kreeg de brand heel snel onder controle'', bevestigt brandweercommandant Paul Roeland.

,,In de kelderverdieping had een droogtrommel kortsluiting veroorzaakt, waardoor twee droogtrommels vuur vatten. Het snelle bluswerk kon evenwel niet verhinderen dat er zich een enorme rookontwikkeling via de trappenhal verspreidde. Vandaar dat we onmiddellijk begonnen zijn met de evacuatie van de bewoners. Al heel snel werd een bewoonster die met ademhalingsmoeilijkheden kampt, naar het Sint-Elisabethziekenhuis overgebracht. De anderen werden opgevangen zowel in het Sint-Elisabethziekenhuis als in het OCMW.''


Geen gewonden
,,Op geen enkel moment is er paniek uitgebroken bij de bewoners, noch bij ons personeel, dat inderhaast opgeroepen werd'', vervolgt zaakvoerster Vermassen. ,,Het personeel dat op het ogenblik van het incident aanwezig was, heeft direct de nodige diensten verwittigd. Gelukkig vielen er bij het hele voorval geen gewonden, zelfs niet door hevige emoties. Zonder enig gevaar werden de mensen geëvacueerd.''

,,In de namiddag konden de eerste bewoners hun kamer alweer opzoeken, nadat metingen van de CO uitgewezen hadden dat er geen gevaar meer was en na de nodige reinigingswerken. Tegen de avond was iedereen terug. Ondertussen waren de elektriciteitsleidingen, het sprinkler- en het alarmsysteem al hersteld'', besluit mevrouw Vermassen.