Onder de noemer Dekt de vlag de lading? werden alle vrachtwagens die tussen 6.30 uur gisterochtend en 13.30 uur 's middags de Belgisch-Nederlandse grens bij Sluis, Maldegem, Zelzate, Hulst-Stekene of Kieldrecht passeerden gecontroleerd. De bijna 200 Belgische en Nederlandse politiemensen en leden van gespecialiseerde inspectiediensten hadden vooral oog voor de afval-, mest- en slibtransporten in het grensgebied. Op de helft van die transporten was iets aan te merken. Op Belgisch grondgebied werden in totaal 54 processen-verbaal opgemaakt. Eén Duits transport werd teruggestuurd naar het land van herkomst.

Aan Belgische zijde werden voor de operatie GR.A.S. (Grensoverschrijdende Afval- en Slibtransporten) 87 leden van de lokale en federale politiediensten gemobiliseerd. Naast de zeven vaste controleposten op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen met Zeeland bemanden zij, samen met leden van de provinciale verkeerseenheden, ook een aantal mobiele posten. Vanuit de lucht volgde een vliegtuigje van de federale politie eventuele verdachte ,,ontwijkbewegingen'' in het grensgebied en de scheepvaartpolitie van Gent en Brugge hield het watertransport in de gaten.

De politiemensen kregen versterking van 35 inspecteurs van onder meer de Openbare Afvalmaatschappij (OVAM), de Mestbank, de dienst ADR en het Federaal Voedselagentschap. Aan Nederlandse kant waren een zeventigtal politiemensen actief en werd aan de Benelux-grenspost zelfs een meetwagen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnstalleerd om ter plekke stalen te bemonsteren.


Vuurproef
,,Een strengere milieureglementering maakt het tegelijk aanlokkelijker om te frauderen. Precies omdat wij weten dat er illegale transporten van mest, slib en afval plaatsvinden of dat mest wordt vermengd met slachtafval, willen wij de omvang en de vervoerstromen met deze acties in kaart brengen. Nu onze mensen grondig opgeleid zijn om dit soort controles uit te voeren, betekent deze eerste actie de vuurproef voor de politie maar er zullen er zeker nog volgen dit jaar'', aldus commissaris Patrick Willocx van de federale politie in Gent.

Bij de controleactie werden in eerste instantie de vervoerdocumenten gecontroleerd. De controleurs hadden vooral oog voor het recent ingevoerde identificatieformulier voor afvalstoffen dat duidelijk begin- en eindpunt van elk transport dient te vermelden. Veertig van de gecontroleerde transporten hadden dat formulier niet bij zich.

In totaal werden 54 processen-verbaal opgemaakt. Spectaculaire overtredingen werden niet genoteerd, maar volgens de politie is nu in elk geval het signaal gegeven dat zowel België als Nederland streng zullen toekijken op de naleving van de milieuwetgeving.