Dit jaar is het 125 jaar geleden dat in Ledeberg de eerste katholieke school geopend werd. Het schooltje dat begon met slechts ,,moed, enkele lessenaars en een paar tafels'' is na een hele reeks veranderingen en fusies uitgegroeid tot het grote Onze-Lieve-Vrouwcollege van vandaag. En dat wordt natuurlijk gevierd.

,,De stichting van de katholieke scholen eind vorige eeuw was een belangrijke stap in de kerstening van het goddeloze Ledeberg '', zegt André De Kimpe, schoolpriester van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. ,,Het was de periode dat de effecten van de industriële revolutie overal zichtbaar werden: handel en nijverheid bloeiden. De bevolking groeide snel aan en de verstedelijking breidde aanzienlijk uit. Het geloof bleef wat achter.''

In 1877, in volle schoolstrijd, startten de zusters van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie uit Sint-Niklaas op uitnodiging van bisschop Bracq hun eerste meisjesschool in de Zuidstraat van Ledeberg. Ze wilden daarmee onderwijs ook toegankelijk maken voor de arme arbeiderskinderen. Zelf startte Bracq een jaar later het Sint-Gregorius-Instituut voor jongens. Bracq liet toen ook symbolisch een dorpskerk bouwen in Ledeberg.

,,Door de jaren heen veranderde veel'', zegt De Kimpe. ,,Mijlpalen waren de bouw van de kapel in 1882 waarvan het torentje nog altijd het gezicht van de school is. En de vernederlandsing van de lessen begin 20ste eeuw. Dat ging heel geleidelijk. Zo werd in 1907 op de proclamatie in Gregorius een Nederlandstalig toneelstuk opgevoerd, maar ook een in het Frans om de gemoederen daarna wat te bedaren.''

Ook de Tweede Wereldoorlog was een woelige periode. ,,De toenmalige superior Vanderhaegen verstopte de leerlingenlijst om opeisingen door de Duitsers te voorkomen. Tot op heden zijn die lijsten niet teruggevonden. Ze zijn een beetje het Lam Gods van het Gregorius-college.''

In 1993 fuseerden het college en de presentatie tot het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Op die manier werd de school ook gemengd. De lesactiviteiten werden min of meer gegroepeerd in de gebouwen aan de Hundelgemsesteenweg, het internaat verhuisde naar de Zuidstraat. Het aantal geestelijken op de scholen liep in de loop der jaren ook aanzienlijk terug. Momenteel is er nog maar een over, schoolpriester Van Impe zelf.

Het jubileum dit jaar wordt gevierd met een aantal speciale activiteiten: zo is er een panelgesprek op 27 september en krijgt de vijfentwintigste editie van de mosselfeesten een speciaal tintje. (KSY)