Het voormalige gebouw van Fortis in de Dr. Persoonslaan werd door het OCMW aanvankelijk aangekocht om er een Sociaal Huis te vesigen. Dit gebouw krijgt nu een andere bestemming: de Lokale Werkwinkel. Wegens het grote succes van de Werkwinkel wordt de huidige locatie op het Stationsplein te krap en is er nood aan uitbreiding.

De Willebroekse Werkwinkel begeleidt werkzoekenden met een divers aanbod. Het verschaft hen de nodige documenten en reglementen, kan databanken en moderne communicatiemiddelen ter beschikking stellen en biedt vorming aan. Zowel het OCMW, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), de RVA en de VDAB -diensten die je kan raadplegen bij een zoektocht naar werk- zijn er handig samengebracht onder één dak.

Deze formule die de diverse actoren combineert kent een onvoorzien succes. Na een pril bestaan van anderhalf jaar overstijgt de vraag het aanbod al. De uitbreiding van personeel en instrumenten, die nodig is om hierop in te spelen, maakt meer ruimte noodzakelijk.

,,Het gebouw in de Dr. Persoonslaan werd door het OCMW aangekocht met de bedoeling er een Sociaal Huis te vestigen. Het ontwerp van Decreet van de Vlaamse Regering terzake bepaalt dat het Sociaal Huis pas gerealiseerd moet zijn tegen 2008. Het OCMW heeft goed ingespeeld op de situatie en stelde voor dat de werkwinkel het pand innam. De huidige locatie van de werkwinkel aan het Stationsplein is immers te krap en aanpassingswerken vallen te duur uit'', zegt Marc De Laet, Schepen van Tewerkstelling en voorzitter van het PWA en de Willebroekse werkwinkel.

,,Gezien de huidige sociale en economische situatie is het belangrijk flexibel te zijn en voorrang te geven aan de meest dringende zaken. Hiermee wordt een duidelijk signaal gegeven dat tewerkstelling nog steeds een prioriteit is'', aldus nog De Laet. ,,Door zijn centrale ligging en de aanwezige infrastructuur is het pand in de Dr. Persoonslaan bovendien uitermate geschikt om de nieuwe functie in te vullen. De renovatiekosten zijn deels voor de werkwinkel en deels voor het Fonds voor Onvoorziene Uitgaven. Het gebouw aan het Stationsplein zal door de VDAB verkocht worden''.

De werken zullen zo vlug mogelijk starten. Als alles goed gaat opent de nieuwe Willebroekse werkwinkel begin volgend jaar de deuren. (GDC)