Motard Franky Vanacker, een van de organisatoren van het Memorial Motortreffen, is heel tevreden met het ontslag dat pastoor Leplae gekregen heeft van de bisschop. Hij spreekt over een 'hoogdag voor de motards en voor Loker'. Toch blijft hij nog even voorzichtig.

,,Naar ik vernomen heb in het bisdom ,is dit ontslag onomkeerbaar. Maar tussen deze beslissing en zijn daadwerkelijk vertrek kan nog een hele weg liggen. Mocht ik eerstdaags de pijp aan Maarten geven, dan zullen mijn naastbestaanden voor mijn begrafenis nog geconfronteerd worden met hem'', filosofeert Franky Vanacker, die nog even afwacht vooraleer definitieve eindconclusies te trekken.

,,We hopen dat de pastorie van Loker, die gemeenschapsbezit is, tegen 20 september een leegstaand gebouw is, maar dat zal wellicht nog niet zo zijn'', aldus nog Franky Vanacker.

Op 20 september organiseren de Heuvellandse motards een provinciaal 'Memorial Motortreffen' ter ere van alle motorrijders van West-Vlaanderen die in het voorbije jaar of voorheen vielen.