Norbert Leplae, de omstreden pastoor van de Heuvellandse deelgemeente Loker, is 75 jaar geworden en werd door bisschop Roger Vangheluwe van Brugge tegen zijn zin in op rust gesteld. De pastoor kwam vorig jaar in opspraak toen hij tijdens de begrafenis van een jonge motorrijder fel uithaalde naar de motards. Er volgde toen een protestrit van honderden motorrijders naar het bisdom in Brugge, waar ze het ontslag van de pastoor eisten.

Volgens het kerkelijk wetboek moeten priesters op hun 75ste hun ontslag aanbieden, maar pastoor Leplae weigerde dat.

,,Dit is een dictatoriale maatregel tegen een priester die kritisch is. Ik blijf ten dienste staan van de mensen, maar niet van de 'stiefmoeder' de kerk, zoals zij nu is. Noem mij gerust een dissident priester, ik noem mijzelf een profeet en een hervormer. Ik blijf mijn roeping aan Jezus Christus trouw'', zegt Norbert Leplae.

,,De bisschop en de paus maken misbruik van hun macht.''

Vorige week had pastoor Leplae een lang gesprek met bisschop Vangheluwe, maar toen kwam het niet tot een vergelijk. ,,Maar de bisschop noch de paus zijn mijn oversten. Zij zijn -- na God en Jezus Christus -- slechts de derde en vierde in bevel. Ze maken misbruik van hun macht en heel wat mensen lopen mee in die personencultus. Onze paus, die nochtans uit een arm land afkomstig is, staat niet ten dienste van Christus, maar van de CIA en de Amerikanen. Hij staat niet aan de kant van de armen'', stelt een bittere pastoor Leplae.


Ook priesterambt voor
gehuwde mannen en vrouwen

Bisschop Vangheluwe, die gisteren met vakantie vertrok tot eind augustus, was niet bereikbaar voor commentaar. Woordvoerder Peter Rossel van het bisdom bevestigt dat pastoor Leplae de erediensten kan blijven verzorgen in Loker, zolang de opvolging niet geregeld is. Wellicht zal de parochie opgaan in een federatie. Maar dat is momenteel nog toekomstmuziek.

Ook daartegen verzet EH Leplae zich. ,,Op die manier proberen ze het tekort aan priesters op te vangen. Ze zouden beter, zoals in andere godsdiensten, gehuwde mannen en ook vrouwen toelaten tot het priesterambt. Uit protest tegen de gang van zaken weiger ik om de kerkelijke belasting van 5 frank per inwoner aan het bisdom te betalen'', aldus Norbert Leplae.

Of de pastoor in de pastorie van Loker zal kunnen blijven wonen, is een andere vraag. Het gebouw is eigendom van de gemeente Heuvelland.

Volgens burgemeester Bernard Heens, die gisteren nog niet officieel op de hoogte was van het ontslag van de pastoor, zal de gemeenteraad hier het laatste woord krijgen. ,,Als hij niet meer in functie is, zal de gemeente hem in elk geval geen gratis woonst meer ter beschikking stellen. Of hij er mag blijven wonen, daarover zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen. Hierover heb ik nog geen uitsluitsel'', aldus nog burgemeester Heens.

Pastoor Leplae van zijn kant verwacht in elk geval niet dat ze het hem gemakkelijk zullen maken. Maar hij zal zich blijven weren als een duivel in een wijwatervat.