Joachim Coens, de Zeebrugse havenvoorzitter, tevens schepen van Cultuur in Damme, ziet een binnenvaartverbinding tussen Brugge en Damme wel zitten. ,,Het toeristische verkeer tussen beide steden zou volledig per binnenschip kunnen. In Damme zou er plaats zijn voor enkele jachtvaartuigen. Verkeerstechnisch zouden er wel wat aanpassingen moeten gebeuren, maar die zijn mijn inziens niet onoverkomelijk'', aldus Coens.

,,Het is niet mijn bedoeling om in Damme te ijveren voor een jachthaven. Daarvoor is er trouwens te weinig plaats. Maar het initiële idee bestaat erin om de huidige toeristische binnenvaartroute, die nu bestaat langs het Napoleonkanaal of de Damse vaart vanuit Damme een aansluiting te geven op de Brugse ringvaart. Nu meert de maalboot Lamme Goedzak enkele honderden meters voor de Dampoort. Een dam, destijds aangelegd als tijdelijke brug, verhindert het doorvaren. Een aansluiting zou zowel voor Brugge als voor Damme een toeristische impact hebben. Toeristen zouden op milieuvriendelijke wijze de volledige weg tussen bijvoorbeeld Brugge-station en Damme langs het water kunnen maken. Pleziervaartuigen zouden, wel in beperkte mate, in Damme kunnen meren'', aldus Joachim Coens.

Het maritiem verkeer zou slechts kunnen tot aan de brug in Damme. De onlangs vernieuwde brug is vast en kan niet meer worden opgehaald. Begin vorige eeuw was de Damse vaart als traject tussen Brugge en Damme, Oostkerke en Lapscheure niet onbelangrijk.


Verkeerstechnisch
Door de Administratie Waterwegen en Zeewegen (AWZ) werd de aanleg van de dambrug aan de Noorweegse kaai altijd als tijdelijk gezien. Volgens Coens is die dambrug dan ook perfect weg te nemen. ,,Het was nooit de bedoeling die brug te behouden. Technisch gezien zou alle ringverkeer verlopen langs de Dampoortbrug. Maar mocht dit niet lukken, dan is de aanleg van een nieuwe beweegbare of draaibrug, die dan alternerend zou werken met de Dampoortbrug, de oplossing. Dat dit meerkosten met zich meebrengt is zeker. Financieel hangt natuurlijk alles ervan af of de Vlaamse Overheid de pleziervaart wil aanmoedigen'', besluit Coens.