Menenaars en Rekkemnaars die in de Murissonstraat wonen, eten liefst geen scharreleieren. Van bladgroenten die in volle grond worden geteeld, is het beter de buitenste bladeren te verwijderen; groenten en fruit moeten grondig worden gewassen en geschild vooraleer die te consumeren en pompoenen en courgettes zijn te mijden. Dat staat te lezen in een folder van het stadsbestuur die alle Menenaars onlangs in hun brievenbus kregen.

Er wordt aangeraden om de consumptie van scharreleieren te vermijden. Eieren bevatten veel vet en kunnen daardoor veel dioxines bevatten, die zich in het vet opstapelen. De consumptie van eieren van kippen die altijd binnen worden gehouden, levert geen problemen op als ze niet gevoederd worden met voeder uit een verontreinigde zone.

De Vlaamse ministers Ludo Sannen en Adelheid Byttebier namen het initiatief om een actieplan op te stellen voor Menen, dat de jongste jaren geregeld het nieuws haalde met pcb's en dioxines. Het is de bedoeling de vervuilende bronnen definitief aan te pakken en de bevolking duidelijkheid te brengen.


Stalen nemen
Schepen van Milieu Marcel Berton: ,,Precies om deze laatste doelstelling te bereiken, voerde het stadsbestuur vorig jaar al bodemonderzoeken uit. De resultaten leiden tot nogal afwijkende interpretaties in de wetenschappelijke wereld, in het bijzonder over de opname van deze schadelijke stoffen in gekweekte groenten uit bepaalde zones. Eveneens leek het niet vanzelfsprekend om zones waar voorzichtigheid is geboden af te bakenen. Om hier meer inzicht in te krijgen, nemen de ministers het initiatief om verder onderzoek op ons grondgebied uit te voeren.''

In september worden stalen genomen van zowel de bodem als van plantaardige voedingsproducten. Het Federaal Voedselagentschap, dat op regelmatige tijdstippen de melk in Menen controleert, plant dit jaar ook extra staalnames. Ten vroegste eind oktober worden de eerste gegevens verwacht van de genomen stalen. (ODW)

  • Menenaars die hierover vragen hebben, kunnen de stedelijke milieudienst contacteren (056-51.11.01 of het gratis nummer 0800-18.930 of milieu@menen.be). Alle vragen worden voorgelegd aan de wetenschappers die met het onderzoek bezig zijn.