De Regie der Gebouwen heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om de bestemming van het domein Hengelhoef te wijzigen. Dit gebied staat ingekleurd als recreatieve zone.

De federale regering kocht het domein van de Christelijke Mutualiteiten om er een asielcentrum op te richten. Volgens het Antwerpse hof van Beroep is dat maar mogelijk als het domein omgevormd wordt tot een gebied met voorziening voor openbaar nut.

Het gemeentebestuur moet nu binnen de dertig dagen een niet-bindend advies uitbrengen. Nadien heeft de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw negentig dagen de tijd om eventueel een vergunning af te leveren. (LMM)