Er moeten geen cipiers bijkomen voor de gevangenis van Hasselt. Dat was de duidelijke boodschap die de cipiers van Hasselt gisteren in Brussel kregen tijdens onderhandelingen met medewerkers van minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD). De cipiers beslisten daarom gisteravond hun staking verder te zetten.

,,De zogenaamde audit wees uit dat de werkorganisatie in Hasselt maar niks was, dat er profiteurs in de personeelsgroep zitten en dat er hoegenaamd geen extra personeel nodig is'', legt een ontgoochelde Eric Severeijns (ACOD) uit. ,,Maar hoe in godsnaam kun je een degelijke audit maken als het personeel buiten op de stoep staat? Leg me dat nu maar eens uit? Neen, dit is niet meer eerlijk.'' De cipiers staken al sedert 1 juli voor meer personeel om op die manier de werkdruk te verlagen. In normale omstandigheden telt de gevangenis van Hasselt 53 cipiers; de stakers vragen er 60. ,,Ook al omdat de werknemersgroep een aantal deeltijdsen en ernstig zieken telt.'' Severeijns maakte zich gisteren vrij boos. ,,Nu worden de cipiers vervangen door leden van de lokale politie. Maar als wij in normale omstandigheden met vijf cipiers binnengaan, gaat de politie voor minder functies (werkplaatsen gesloten, geen opleidingen enz.) met negen mensen binnen. Omdat wij profiteren zeker. Neen, ik stel we wel degelijk de nodige vragen.'' Severeijns tilt nogal zwaar aan de ,,beschuldigingen'' dat er profiteurs onder de cipiers zitten. Gisteravond vond er nog een algemene personeelsvergadering plaats. De cipiers beslisten verder te staken. ,,Er moeten nieuwe cipiers komen, of we gaan niet aan het werk. Zo simpel is dat'' viel te horen.

De vakbonden hebben gisteren ook vernomen dat de gevangenis-directie beslist heeft om negen gedetineerden per vleugel naar andere gevangenissen over te brengen. (MVZ)