Tijdens de vakantiemaanden loopt op provinciaal domein Halve Maan in Diest een animatieproject voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De bedoeling is te voorkomen dat de jongeren uit die leeftijdsgroep zich gaat vervelen. Want dat leidt soms tot herrie, in het ergste geval tot vechtpartijen en zo'n negatieve publiciteit kan het receatieoord best missen.

De provinciale overheid ligt zelf aan de basis van het project. ,,Drie en twee jaar geleden pakte de Halve Maan al met een gelijkaardig initiatief uit,'' licht hoofdmonitor Lieve De Smit toe. ,,Verleden jaar werd het echter opgedoekt. Omdat we vaststelden dat vooral kinderen op de activiteiten afkwamen. De belangstelling vanwege de tieners was eerder magertjes. Ditmaal gaan we er opnieuw tegenaan. Met nieuwe moed, met een nieuw team en met programma, dat de beoogde doelgroep hopelijk aanspreekt.''

,,Het bijzondere aan het project is dat het animatorenteam is samengesteld uit 3 allochtone en 3 autochtone begeleiders. Dat gebeurde bewust om gemakkelijker contacten te leggen met de jongeren, die geregeld het domein bezoeken. En daar zitten heel wat allochtonen tussen. We blazen dagelijks verzameling van 10 tot 18 u. De nadruk ligt op sportactiviteiten, zoals beachvolley, tafeltennis en waterbasket. Maar er komen ook andere activiteiten aan bod. Zoals graffiti spuiten, wat voor vele jongeren een leuke bezigheid blijft. En als 't weer meezit, organiseren we donderdag 19 juli een spetterende beachparty.''


Opblazen
Het is een publiek geheim dat vooral Brusselse migranten aan de basis lagen van rellen op de Diestse Halve Maan. ,,Het heeft geen zin dat te ontkennen,'' geeft directeur Ria Schepmans toe. ,,Het stond in alle kranten. Sommigen maken er jammer genoeg een spelletje van de feiten extra op te blazen. We bleven niet bij de pakken zitten en belegden een overlegvergadering met bestendig afgevaardigde Wiske Ockermans, burgemeester Tony Smets, regioprocureur Eric Bisschops en de plaatselijke politiediensten. Ik liet daar duidelijk verstaan dat de samenwerking tussen de betrokken diensten probleemloos verloopt. Ik drong er wel op aan dat de politie zich vaker op het domein zou vertonen. Alle aanwezigen gingen met dat voorstel akkoord. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de preventieve maatregel vruchten afwerpt. We zitten in volle vakantieperiode en we bleven sindsdien van ernstige incidenten gespaard. Gelukkig maar.''