Twee oppositiefracties, LVB (Lijst van de burger) en het Vlaams Blok hebben klacht ingediend bij de provinciegouverneur tegen de handelwijze van het schepencollege van Steenokkerzeel. Onvoldoende toelichting bij een agendapunt op de gemeenteraad ligt aan de basis.

Tijdens de gemeenteraad van 27 juni stond de bouw van serviceflats en een openbare bibliotheek op de agenda. Bij het ontwerp van beslissing dat de raadsleden kregen, was een begeleidende rekening gevoegd waaruit bleek dat de kosten berekend werd op 104,7 miljoen frank, gedateerd op 13 oktober 2000. Net voor aanvang van de raadszitting kregen de raadsleden een nieuwe raming die 122,5 miljoen bedroeg en gedateerd was op 22 juni 2001.

Voor Xavier Vandervorst (LVB) was dat genoeg om de verdaging van dat punt te vragen en de raadsleden de kans te geven die aangepaste bedragen ernstig na te kijken. De meerderheid verwierp de vraag en het punt werd besproken. Het kreeg de goedkeuring. Schepen van financiën Jos Dewinter voegde er wel aan toe dat de eindbedragen van de offertes de raming niet drastisch mogen overschrijden.

De twee oppositiegroepen nemen dat niet. Ze stellen dat de gemeentewet overtreden is en vragen de provinciegouverneur over te gaan tot schorsing.

Het schepencollege roept overmacht in. Het wilde zeker spelen. Er is een herberekening gebeurd. Die is slechts een dag voor de raadszitting bij het gemeentebestuur toegekomen. Volgens het college is er geen opzet mee gemoeid, maar wilde het open kaart spelen, omdat het haast wil maken met het dossier, zelfs om de vergunning te behouden.