De burgemeesters van Machelen, Vilvoorde, Grimbergen en Meise nemen het niet dat hun gemeenten meer last ondervinden van het luchtverkeer dan andere gemeenten rond Zaventem. Ze willen een herziening van de voorgeschreven routes.

De ellende begon toen de federale overheid besloot de zogenaamde Chabert-route af te schaffen en de ,Grote ronde van Brabant' voor nachtvluchten opnieuw in te voeren. Het komt erop neer dat de omliggende noordwestelijke gemeenten meer hinder ondervinden van het luchtverkeer, terwijl de hoofdstad meer gespaard blijft van overvliegende toestellen.

,,De twee beslissingen maken de vroegere spreidingsmaatregelen ongedaan. Er is geen sprake meer van een evenwichtige spreiding van de geluidshinder. Die wordt eenzijdig geconcentreerd op Noordwest-Brabant. Dat blijkt uit de geluidscontourkaarten, opgemaakt door het KUL-laboratorium voor akoestiek, in opdracht van luchthavenuitbater BIAC'', vertelt Vilvoords burgemeester Jean-Luc Dehaene.

Volgens de ex-premier en zijn collega's zijn de conclusies van de studie veelzeggend. ,,Daaruit blijkt dat vandaag meer mensen hinder ondervinden 's nachts dan voordien. Dit is toch onaanvaardbaar'', vult Machels burgemeester Jean-Pierre De Groef aan.

De burgervaders willen het beheer van het geluidsmeet- en controlenet aan een onafhankelijke instantie toevertrouwen. Dat orgaan zou ook een sanctioneringsbevoegdheid krijgen. Vandaag zijn de netten in handen van BIAC.

De initiatiefnemers willen ook een snellere uitvoering van de regeringsbeloften om de hinder aan de bron te bestrijden. Zo zouden er strengere verbodsbepalingen komen voor lawaaierige vliegtuigen, een vermindering van de lawaaipieken in de nacht en strengere Vlaamse geluidsnormen. ,,Er moet ook snel werk worden gemaakt van het beloofde fonds voor isolatiepremies en de voorziene bedragen moeten worden opgetrokken. De voorgenomen beleidsmaatregel waarbij woningen die het meest blootgesteld zijn onteigend worden, lijkt ons niet opportuun en die willen we geschrapt zien'', vult De Groef aan.

De vier burgervaders vragen ook een onderzoek naar de nadelige gevolgen voor de gezondheid en beklemtonen nogmaals de dringende noodzaak aan een goede treinontsluiting van de luchthaven.Ze bepleiten een tracé via de E19.