Als het Berlaymont-gebouw niet tegen een concrete datum afgewerkt wordt, riskeert België een fikse boete aan de Europese Commissie. Tot die overeenkomst kwamen Rik Daems, minister van Overheidsbedrijven, en Neil Kinnock, vice-voorzitter van de Europese Commissie, deze week.

Het immense gebouw aan het Schumanplein moest in 1995 dicht omdat er asbest was gevonden. Asbest is een kankerverwekkende stof. België zat met een kater.

De renovatie van het gebouw liet erg lang op zich wachten en de Europese Unie verloor stilaan haar geduld. Bouwheer Berlaymont 2000 hield de buitenwereld voor dat de Commissie zich weer in juni 2000 zou kunnen installeren in het gebouw. De vertragingen bleven zich opstapelen. Ook een in 2000 gepubliceerde studie van het bureau Ernst & Young maakte de situatie nog erger.

De twee partijen hebben nu een memorandum ondertekend dat hen vóór het begin van 2002 opnieuw naar de onderhandelingstafel brengt. Dan moet een streefdatum voor de beëindiging van de werken vastliggen. Indien dat streven niet gehaald wordt, moet België een serieus bedrag ophoesten aan de Europese Commissie. Over de precieze datum en de grootte van het bedrag wordt de komende maanden onderhandeld. (TPE)