De Antwerpse verkeerspolitie registreerde vorig jaar dagelijks een gemiddelde van 757 verkeersinbreuken. De agenten schreven in 2000 in de stad en de negen districten 141.973 processen-verbaal en 134.556 retributiebons uit. Een nieuw record. Uit het jaarrapport van de verkeerspolitie blijkt voorts dat Koning Auto in de stad nog altijd regeert. Per 100 inwoners boven de 18 jaar staan er 60 auto's ingeschreven. ,,We gaan naar meer dan één auto per gezin'', zegt commissaris Hubert Ruypers.

Commissaris Hubert Ruypers stelde gisteren het jaarrapport van de Antwerpse verkeerspolitie voor. De cijfers zijn indrukwekkend want in totaal werden vorig jaar in Antwerpen 276.529 verkeersinbreuken vastgesteld. Omgerekend kan dat betekenen dat in 2000 één op de twee Sinjoren van de politie een proces-verbaal of een parkeerretributiebon kreeg.

Wat betreft de verkeersveiligheid is er op nationaal vlak sinds 1997 een stijging van het aantal verkeersongevallen. Antwerpen daarentegen kende echter een bestendige daling, zowel van het aantal ongevallen als van het aantal slachtoffers. In 1999 kwam aan deze trend een einde. De cijfers tonen aan dat de nieuwe stijging hoofdzakelijk het gevolg is van een toename van het aantal lichtgewonden. Er waren er in de Metropool in totaal 2.268 slachtoffers in het verkeer (30 doden, 256 ernstig gekwetsten en 1.982 lichtgewonden). Het aantal dodelijke ongevallen blijft gelukkig wel dalen (in 1998 waren er nog 44 verkeersdoden te betreuren).

Spijtig genoeg is de Scheldestad -- ondanks de Groenen in het bestuur -- er niet fietsveiliger op geworden. Integendeel, het aantal fietsdoden steeg van twee in 1999 (in 1998 waren er ook twee) naar zes in 2000. Er is hier ook een stijging van de ernstigheidsgraad van de ongevallen van 87 procent in 1998 naar 131 vorig jaar.

Bij een onderzoek naar de oorzaak van de vele fietsongevallen, stelt de politie een gedeelde verantwoordelijkheid vast. Enerzijds heeft de automobilist te weinig oog voor de fietser in het verkeer: openzwaaiende portieren, op het fietspad rijden, voorrang negeren... Anderzijds wordt vastgesteld dat de fietsers door het rood rijden of niet in orde zijn met hun fietsverlichting.

Uit het jaarrapport blijkt voorts dat een derde van de bromfietsen die de politie in 2000 controleerde niet in orde is. De meeste bromfietsen waren opgevoerd. Eéntje haalde zelfs 103 kilometer per uur.