Het vleesafvalverwerkend bedrijf NV Van Hoop uit Bonheiden heeft een aanvraag ingediend om uit te breiden. Dat is een doorn in het oog van de buurtbewoners. Het bedrijf heeft in de buurt een kwalijke reputatie. Het zou al jaren voor vervuiling en geurhinder zorgen en zou de communicatie met de buurt schuwen. Agalev heeft zich nu op het dossier gestort.

Het is op vraag van de buurtbewoners dat de Agalev-fractie van Bonheiden aan de bel gaat hangen over de mogelijke uitbreiding van de NV Van Hoop, een afvalverwerkend bedrijf uit de Gestelhoflei in Bonheiden.

,,De dossiers op de technische dienst van de gemeente laten zien dat Van Hoop al jarenlang geurhinder veroorzaakt in de buurt. We stellen ons vragen waarom daar nog altijd niets aan gedaan werd. Meer zelfs: het bedrijf leeft de vergunningsvoorwaarden niet na en lapt de huidige wettelijke normen aan zijn laars. Maar het bedrijf wil nu wel vrolijk gaan uitbreiden'', zeggen Marlies Van Bouwel en Jan Fonderie van Agalev Bonheiden-Rijmenam.

Het gemeentebestuur ziet de geurhinder alvast als een breekpunt voor een uitbreiding van het bedrijf, maar geeft alleen een advies. Het provinciebestuur beslist.

De groene Bonheidense oppositiepartij vraagt zich af of de NV Van Hoop als klasse-1 bedrijf wel past in het raam van de ruimtelijke structuur die voor Bonheiden wordt uitgetekend. ,,Een uitdoofbeleid is hier meer op zijn plaats dan een uitbreiding'', stelt Agalev. Weet dat de buurt waarin het bedrijf staat, geviseerd wordt als mogelijke inplantingplaats voor een regionaal bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft zich daar in het voorjaar met nadruk tegen verzet.

Voorts klaagt Agalev aan dat noch het bedrijf, noch het gemeentebestuur de buurt geïnformeerd heeft naar aanleiding van de plannen die het bedrijf heeft om uit te breiden. Men is ongerust, want de uitbreiding zou nodig zijn om grote hoeveelheden chemische stoffen op te slaan. ,,Dat terwijl er geen beschermende buffers of aangepaste rampenplannen bestaan'', voegt Agalev toe.

Een buurtbewoner, houdt de hele toestand al jaren in het oog. ,,Ik ben bijzonder goed gedocumenteerd. Hinder en vervuiling van Van Hoop is er altijd al geweest. Het wordt steeds erger en het gemeentebestuur laat het oogluikend toe. De stank is geregeld volstrekt ondraaglijk. Voorts knoeit Van Hoop met het afvalwater. Daar heb ik staalharde bewijzen van''.

De directie van de NV Van Hoop is op dit moment met vakantie en bijgevolg niet beschikbaar voor commentaar.