Het burengeschil tussen de groene pater Luc Versteylen, bewoner van de Oude Brouwerij in Viersel, en de adellijke familie Van de Werve de Schilde groeit naar een hoogtepunt. Twistappels zijn een half dozijn canadapopulieren die op het eigendom van de adellijke familie staan. ,,De bomen kunnen elk moment omvallen en mensen verwonden die in de Oude Brouwerij verblijven'', zegt Versteylen. De pater eist dat de bomen gekapt of tenminste gesnoeid worden.

Ook op dit ogenblik verblijven in de Oude Brouwerij in Viersel een handvol mensen die er rust komen zoeken. ,,Zonder de tuin is ons huis maar niets'', sakkert gastheer Versteylen. ,,Een gedeelte van de tuin hebben we met een politielintje afgesloten. Wandelen is er gevaarlijk omwille van vallende takken. Niet alleen de tuin maar ook de slaapzolder van onze mannelijke gasten loopt gevaar. Vorige week nog donderde een tak naar beneden toen het bijna windstil was. Ook plonsen in de vijvertjes kan niet meer zonder gevaar.''

Versteylen zegt dat hij al meermaals contact heeft opgenomen met zijn buurman, maar die geeft niet thuis. ,,Het beste wat ik ooit te horen kreeg, was iets in de zin van we zijn verzekerd tegen schade aangericht door bomen . De jonkers hebben het niet zo begrepen op de manier waarop wij hier in de Oude Brouwerij samenwonen. Dat is al heel wat jaren zo. Er is ooit het woord sekskot gevallen, terwijl we hier toch allemaal onze kleren aan hebben.''

Historisch lag de landadel van Viersel al overhoop met de vroegere uitbaters van de brouwerij. Ten einde raad stapte Versteylen onlangs naar Vlaams minister Vera Dua, bevoegd voor leefmilieu. ,,Zonder mij was zij nooit minister geworden en ze heeft dan ook meteen actie ondernomen'', zegt de stichter van Agalev schertsend en ernstig tegelijk.

,,Ambtenaren van Bos en Groen zijn de toestand komen inspecteren en hebben vastgesteld dat er inderdaad gevaar dreigt. Officieel wordt momenteel nagegaan of de eigenaar van het bos het daarvoor opgestelde beheerscontract wel naleeft. Volgens mij staan de canadapopulieren er al 40 jaar en is het dus de hoogste tijd om ze te vervangen. Een boomchirurg die we de bomen hebben laten bekijken, stelde bovendien de aanwezigheid van de horzelvlinderrups vast. Deze dieren vreten de stam aan, waardoor de stabiliteit van de boom in gevaar komt. Ik hoop dat mijn buren snel beseffen dat er een Franse revolutie is geweest en dat er regels zijn waar iedereen zich aan moet houden.''

Bij de familie Van de Werve de Schilde was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar.