Het stadsbestuur van Turnhout gaat het aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden in de binnenstad gevoelig uitbreiden.

Turnhout telt ongeveer 3.000 parkeerplaatsen, maar dat volstaat lang niet meer om al het autogeweld op te vangen. De aangekondigde uitbreiding van de parkeergelegenheid blijft uit omdat een aantal projectontwikkelaars er niet in slagen hun plannen te realiseren. Ook het aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten bleef tot nog toe aan de lage kant.

Het stadsbestuur kreeg vorig jaar een viertal aanvragen van gehandicapten om in de buurt van hun woning over een parkeerplaats te kunnen beschikken. Omdat er zoveel gehandicaptenkaarten in omloop zijn, stelde de plaatselijke overheid zich evenwel terughoudend op. Het is trouwens niet mogelijk om een parkeerplaats exclusief voor te behouden voor één persoon. Iedereen die over een kaart beschikt kan zijn auto op de aangewezen plaatsen achterlaten. Het tekort aan parkeerplaatsen voor mindervaliden is er volgens verenigingen voor gehandicapten mee de oorzaak van dat deze mensen afgeremd worden in hun mobiliteit. Het stadsbestuur ging daarom op zoek naar meer voorbehouden parkeergelegenheden. Die worden vooral afgelijnd op bestaande parkings. Zo komen er binnenkort zeven parkeergelegenheden op de Grote Markt: drie tegenover het postkantoor en vier tegenover het stadhuis.

Op de parking van De Warande komen er twee plaatsen voor de hoofdingang en nog eens twee op de parking zelf. Op de parking Otterstraat worden drie plaatsen voorbehouden en verder telkens twee op de parkings Muylenberg, Hannuitstraat, Loechtenberg en Papenbrugge. Het stadsbestuur duidt twee plaatsen aan ter hoogte van de ingang van het station en nog eens twee tegen de loods op de parking van de Stationsstraat. Op de parking Patersstraat tegenover de Koning Albertstraat wordt één plaats uitgetekend.

Naast deze parkings zijn er ook in enkele straten voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. In de Duinenstraat wordt er één ruimte afgetekend ter hoogte van woning 10/12, in de Klinkstraat aan woning 56/58, in de Oude Vaartstraat aan de ingang van het begijnhof. Op het Kerksplein tenslotte worden twee parkeerruimten afgelijnd langs de H.Hartkerk. (AVZ)