,,Dat de C130's niet naar hier kunnen komen voor 2010, daar ben ik echt niet rouwig om'', zegt eerste schepen Jan Loones van Koksijde. Het is bekend dat Loones, in tegenstelling tot burgemeester Marc Vanden Bussche -- op dit ogenblik op reis -- geen voorstander is van de komst van de vliegtuigen naar de basis van Koksijde.

,,Als ik het standpunt van de gemeente moet vertolken : wij blijven bereid om de C130's te huisvesten. Maar als dat niet zo is, geen probleem'', reageert de schepen laconiek. ,,De burgemeester zal volgens mij niet al te zeer ontgoocheld zijn. Hij wil gewoon inpikken op een kans die zich eventueel kan voordoen. Meer niet.''

,,Mijn bekommernis ligt veeleer in het behoud van onze basis. Er zijn geen aanwijzingen dat dit ook echt zal gebeuren. In het rapport Flahaut staat daarover nog niets concreets.'' (MMA)