In het Belgisch Staatsblad verscheen gisteren de ,,lijst van de adellijke gunsten'' waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendmaakte dat de persoonlijke titel van baron wordt toegekend aan Olivier Vanneste, eregouverneur van de provincie West-Vlaanderen. Met deze titel wordt vooral een man ,,bekroond'' wiens carrière grotendeels ten dienste van West-Vlaanderen stond.

Olivier Vanneste werd in 1930 in Kortrijk geboren, maar ruilde al in 1957 zijn geboortestad voor Brugge. In 1954 publiceerde hij samen met Guido Declercq het boek Structurele werkloosheid. Dit werk vond ruime weerklank en zelfs het theoretische deel werd in het economische verslag van de Verenigde Naties geciteerd. Voor wat West-Vlaanderen betreft, werd de publicatie als basisplan voor de economische heropstanding van de provincie gebruikt.

In 1967 promoveerde Vanneste tot doctor in de economische wetenschappen en behaalde hij diverse wetenschappelijke prijzen met zijn studie over het groeipoolconcept. Later werd hij buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).


Zwarte bladzijde
Bekendheid verwierf Vanneste als stichter en beheerder-directeur van de West-Vlaamse Economische Raad (WER) en het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES), instellingen die hij 22 jaar leidde. Daarnaast was hij lid van verscheidene nationale commissies zoals voor de hervorming van de staatsinstellingen en de Commissie Verschaeve in verband met de haven van Zeebrugge. Hij was ook een tijdlang buitengewoon docent aan het Europacollege in Brugge.

Op 28 september 1979 werd Vanneste benoemd tot gouverneur van West-Vlaanderen in opvolging van Leo Vanackere, die na een ambtsperiode van nauwelijks 79 dagen plots was overleden. Een zwarte bladzijde in Vannestes ambtsperiode was de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise op de vooravond van 6 maart 1987 waarbij 367 personen konden worden gered, maar waarbij ook 193 doden te betreuren vielen. Voor de manier waarop Vanneste de reddingsactie leidde, werd hij door de Britse koningin Elisabeth op Buckingham Palace ontvangen en kreeg hij de titel van Knight Commander of the British Empire.

Na zijn ambtsneerlegging in 1997 werd Olivier Baron Vanneste bestuurder van de KBC-bank en van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is ook voorzitter van de Medische Stichting Koningin Elisabeth en beheerder-penningmeester van het Europacollege.

Ook op international vlak was Vanneste actief. Zo werd hij in 1970 in Indonesië betrokken bij de regionalisatie van de vijfjarenplannen.