De landbouwers in Wingene en Ruiselede maken zich grote zorgen over de geplande bescherming van het landschap op Sint-Pietersveld. De grondgebruikers in het waardevolle gebied hebben nog tot volgende week woensdag de tijd om hun bezwaren op papier te zetten. ,,De Boerenbond wil niet direct actief mobiliseren om bezwaren in te zamelen. Wie de stap op eigen initiatief zet, kan rekenen op begeleiding vanuit de Boerenbond'', stelt arrondissementeel voorzitter Hedwig Kerckhove.

Met een ministerieel besluit van eind vorige maand is een voorlopige bescherming ingesteld van het landschap op Sint-Pietersveld. Een definitieve bescherming van het aparte landschap is nog niet voor morgen. ,,De beslissing voor een voorlopige bescherming viel uitgerekend kort voor het drukke zomerseizoen. Die slechte timing wekt wantrouwen bij de landbouwers in de streek. Nogal wat pachters op het Sint-Pietersveld zijn heel laat of helemaal niet op de hoogte gebracht van het verdict. Dat doet eveneens de wenkbrauwen fronsen'', argumenteert Hedwig Kerckhove. Het doek valt op woensdag 25 juli over het eerste openbaar onderzoek naar de geplande landschapsbescherming op Sint-Pietersveld. Particulieren moeten tegen die datum hun bezwaren op papier hebben.

De gemeenten hebben ruim een maand meer tijd. ,,Bezwaarschriften steunen op concrete dossierkennis en die informatie werd veel landbouwers onthouden'', merkt de Boerenbond op. De vereniging houdt daarom op vrijdag 20 juli een info-vergadering voor leden en geïnteresseerden.

Het Sint-Pietersveld is inderdaad een uniek landschap, bevestigt Hedwig Kerckhove. ,,Het groene decor heeft een prachtig patroon van bosdreven, weiden, akkers en waardevolle landschapselementen die mooi naast elkaar liggen zoals op een schaakbord. Is de geplande landschapsbescherming niet het beste bewijs dat de grondgebruikers tot op vandaag keurig werk hebben afgeleverd om het markante landschap in stand te houden? Voor hun verdienstelijke inspanningen dreigen de grondgebruikers straks misschien beknot te worden door de geplande beschermingsmaatregelen. Dat is de grote vrees van veel landbouwers.''

,,Na een lezing van het dossier blijven een aantal vragen hangen'', gaat Hedwig Kerckhove verder. ,,In het beschermde landschap is op bepaalde lokaties wellicht geen teeltvrijheid meer. Het vermoeden groeit dat men misschien vooral de maïsvelden uit het landschap wil bannen en dat zou een catastrofe zijn voor de veehouderij in de streek'', waarschuwt Kerckhove.

,,De geplande landschapsbescherming op Sint-Pietersveld zou niet van toepassing zijn op bedrijfsgebouwen. Monumenten en Landschappen zou zijn zegen moeten geven over verbouwingen op landbouwbedrijven in het gebied. Welke kant zal die onduidelijke bepaling uitgaan? De Boerenbond is voor de landschapsbescherming als de ingreep geen nefaste invloed heeft op de landbouw in het gebied. In het andere geval zijn wij ronduit tegen'', besluit hij.


Torenvalk
Regionale natuurvereniging De Torenvalk van haar kant is een principieel voorstander van een bescherming. ,,De grote cultuur- en natuurhistorische waarde van het landschap mag niet verloren gaan. Ik kan voorlopig niet meer kwijt over de kwestie. Ook wij hebben het dossier nog niet helemaal onder de knie'', stelt Torenvalk-voorzitter Noël Lievrouw.  • Infovergadering Boerenbond vandaag, vrijdag 20 juli, vanaf 20 uur in zaal Sint-Kristoffel in Sint-Jan Wingene, Keukelstraat.