Onder het voorzitterschap van VLD'er Walter De Mezel gaat eerstdaags de commissie kerkfabrieken van start in Herzele. De adviescommissie bestaat verder uit raadsleden uit meerderheids- en oppositiepartijen. Zij zal de kerkfabrieken tips geven voor de boekhouding en helpen bij de samenstelling van de jaarrekening en de begroting.

De commissie kwam tot stand omdat na herhaald aandringen sommige Herzeelse kerkfabrieken er niet in slaagden op een wettelijke manier hun rekeningen in te dienen.

Burgemeester Johan Van Tittelboom verduidelijkt het opzet: ,,Eerst zal de gemeentelijke commissie in eigen rangen haar strategie bepalen en in een later stadium van gedachten wisselen met de deken en de diverse pastoors. Het is niet de bedoeling om vanuit de gemeente belerend of gebiedend op te treden maar vooral om diensten te verlenen aan mensen die van goede wil zijn maar soms onvoldoende kennis hebben van wetgeving en boekhouding.''

,,We hopen de kerkfabrieken ook te overtuigen van de noodzaak van een meerjarenplan zodat de gemeente niet plots voor (financiële) verrassingen komt te staan. We zullen ook suggesties geven voor een eventuele centralisatie van de lokale kerkelijke structuren en voor het occasioneel ter beschikking stellen van kerkelijke gebouwen aan de cultuursector. In het verleden ondervonden we dat er in Herzele voldoende goodwill bestaat om over zulke zaken te praten.'' (HLS)