De Dendermondse gemeenteraad draagt de 42-jarige Dendermondenaar Paul Putteman voor als korpschef van de politiezone Dendermonde. Putteman toonde zich met glans de meest geschikte van de ruim tien kandidaten. Het had maar weinig gescheeld of Putteman werd korpschef in Gent. Hij was de kandidaat van de Gentse burgemeester Frank Beke, maar werd op de Gentse gemeenteraad weggestemd toen de VLD zich achter de oppositie schaarde. Een gesprek met de kersverse korpschef.  • Hoe staat het met het dossier Gent? Is er een kans dat je uiteindelijk toch voor Gent kiest?
  • Paul Putteman : ,,De procedure om in Gent korpschef te worden, is louter theoretisch nog niet afgelopen. Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne moet de knoop doorhakken. Maar daar wil ik niet op wachten. Ik was graag korpschef in Gent geworden, maar ik neem het zekere voor het onzekere en ik kies voor Dendermonde.''

  • Wie is Paul Putteman?
  • ,,Ik ben 42 jaar en geboren en getogen Dendermondenaar, momenteel woonachtig aan de Sint-Onolfsdijk. Van 1977 tot 1979 studeerde ik aan de militaire school. Daarna studeerde ik criminologie aan de Gentse universiteit en bracht ik anderhalf jaar door op de rijkswachtschool. Van januari 1983 tot januari 1986 maakte ik deel uit van de cavalerie van de rijkswacht. Van 1986 tot 1997 was ik tweede commandant dan het Speciaal Interventie Esquadron (SIE). Begin 1997 kwam ik in het rijkswachtdistrict Gent terecht, om directeur Operaties te worden. Zo was ik verantwoordelijk voor de Goliath-acties, tegen inbraken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik ook in Gent mijn kandidatuur stelde om korpschef te worden.''

  • Wat worden je voornaamste uitdagingen hier in Dendermonde?
  • ,,De diverse Dendermondse politiediensten moeten zo snel mogelijk op één locatie zitten. Ik begrijp dat er beslommeringen zijn met de aankoop van het Belgacomgebouw, maar ik dring aan op spoed. Want als de diensten zich op één locatie bevinden, werkt dat bevorderlijk voor de integratie. Graag wil ik met andere woorden van de Dendermondse politiediensten zo snel mogelijk één korps maken. Let wel, er moeten eerst nog een ganse boel materiële problemen de wereld worden uitgeholpen. Er is het locatieprobleem, maar ook moeten we komen tot een eenheid van optreden, tot een eenheid van procedures en tot eenvormig werkmateriaal. Dus is er onder meer ook een eenvorming informaticasysteem nodig.''

  • En wat de werking op het terrein betreft?''
  • ,,Wat de werking op het terrein betreft, moeten we onze organisatie opbouwen rond het Dendermondse veiligheidsplan. De doelstellingen in het veiligheidsplan moeten worden gehaald.''