Het ziet er naar uit dat de bewoners van de Baron Arthur Verhaegenlaan in Merelbeke nog wat langer op de gedeeltelijke oplossing van de terugkerende overstromingen in hun straat zullen moeten wachten. De plannen van het gemeentebestuur om de boosdoener, de provinciale beek de Braambosgracht, gedeeltelijk in te buizen en om te leiden zijn zopas door de Oost-Vlaamse bestendige deputatie geschorst.

Merelbeke wil de Braambosgracht al lang aan de Roskamstraat afkoppelen en verder via de straat omleiden tot aan aluminiumbedrijf De Paepe om hem verderop op de Schellebellebeek aan te koppelen. De plannen bleven zeer lang in de lade steken omdat de beste oplossing op privé-eigendom van kasteel Mijleke, op de hoek van de Roskamstraat en Lembergsesteenweg, ligt. De slotgracht rond het kasteel kan als open sleuf en bijhorend bufferbekken bij hoge waterstanden gebruikt worden. Hierover kon echter geen akkoord met de eigenaar worden bereikt.


Oplossing
Op advies van studiebureau SWK kon huidig schepen van Openbare Werken Patrick Lachaert (VLD) de gemeenteraad een alternatief voorstel voorleggen: de Braambosgracht aan de overkant van de straat inbuizen tot aan het aluminiumbedrijf en dan in open sleuf naar de Schellebellebeek leiden. Dit werk, dat op ruim 12 miljoen frank geraamd wordt, moest normaal op 20 augustus starten en kon tegen begin december klaar zijn.

Deze oplossing bood ook het voordeel dat men de bestaande loop van de Braambosgracht, achter de pare huisnummers in de Baron Arthur Verhaegenlaan, kon afkoppelen en droogleggen. Deze bedding zou dan worden overwelfd en hierop moest dan een pad komen. Dit werk moest in oktober starten.


Onteigenen
De beslissing van de bestendige deputatie, die eigenaar is van de beek, keldert deze planning. De gedeputeerden vinden dat Merelbeke voor de afleiding van de Braambosgracht langs kasteel Mijleke moet kiezen. ,,Een veel duurdere en tijdrovender mogelijkheid, want we zullen moeten onteigenen en wellicht de kasteelmuur slopen'', zegt schepen van Informatiebeleid Wim Van Renterghem.

Het schepencollege neemt dit zomaar niet en wil tegen de beslissing in beroep gaan. Omdat ze hiervoor maar tien dagen tijd hebben, komen burgemeester en schepenen vandaag in extra-zitting bijeen.