De voormalige eerste Oostendse schepen Jan Christiaens (65) is schuldig aan inbreuken op de wet op de partijfinanciering van juli 1994. Maar de Brugse correctionele rechtbank verleende hem de gunst van de opschorting. Dat geldt ook voor Jozef De Poorter (63) uit Izegem.

Jan Christiaens richtte op 22 september 1994 een brief aan de nv Gebroeders Vandekerckhove uit Ingelmunster, waarvan De Poorter gedelegeerd-bestuurder was, met de vraag om financiële steun voor zijn partij ,,Oostendse Belangen''. Waarop er 100.000 frank (2.478 euro) werd gestort met de vermelding ,,gemeenteraadsverkiezingen''.

Eric Markey (Demo) verklaarde dat de bouwfirma het geld zou hebben gestort om van Christiaens een gunstige behandeling te krijgen voor het opruimen van de bordelenbuurt aan het bouwproject Marina-Mercator.

Jozef De Poorter richtte op 26 februari 1995 een fax aan Jan Christiaens waarin hij toelichtte dat het ging om een persoonlijke gift. Een dag later stortte Oostendse Belangen het geld terug.

De rechtbank stelt nu in haar vonnis ,,dat het dossier kadert in een politieke afrekening. Het onderzoek heeft geen onregelmatigheden gevonden in het Marina-Mercator project. De gemeenteraad had het project al op 24 januari 1994 aan Vandekerckhove toegewezen.''

De rechtbank meende wel dat er een inbreuk was op de wet op de partijfinanciering. Alleen natuurlijke personen kunnen immers een gift doen aan politieke partijen en kandidaten. ,,Beide betichten moeten op de hoogte zijn geweest van die wetgeving zodat ze minstens onachtzaam of onzorgvuldig hebben gehandeld.''

De rechtbank was echter van oordeel dat geen van beiden criminele intenties zou hebben gehad. Ze beschikken over een blanco strafregister, de feiten waren vrij beperkt en er is al een lange periode verstreken. Ze kregen de gunst van de opschorting voor een periode van één jaar.

De rechtbank verklaarde de burgerlijke partijstelling ontvankelijk doch ongegrond. Het bedrag werd immers pas na de verkiezingen van 1994 gecrediteerd en had bijgevolg geen invloed op die verkiezingen. Bovendien werd het bedrag terugbetaald voordat er klacht werd ingediend en is er geen bewijs dat de burgerlijke partij door de feiten schade zou hebben geleden. (FDV)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig