^^LEUVEN

Het PERSONEEL van psychiatrisch centrum Sint-Kamillus laat van zich horen. De onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) zijn afgesprongen. De vakbond LBC-NVK voert de druk op en voerde gisterenochtend actie aan de toegangsweg naar de instelling. Ook in het Psycho-Sociaal Centrum in Leuven, 't Papiermoleken in Korbeek-Lo en de Broeders Alexianen in Tienen -- ook in handen van de Broeders van Liefde -- plant de vakbond acties.

De afgelopen zes maanden werd er druk vergaderd tussen de directie van de tien psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde en de vakbonden over een nieuwe bedrijfs-CAO voor het personeel. Vorige week kwam het tot een breuk. De eisenbundel van de vakbonden voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden werd niet ingewilligd, en dat nemen de bonden niet. De christelijke LBC-NVK voerde gisterenochtend actie aan de toegangsweg van de instelling Sint-Kamillus in Bierbeek.

,,Ondanks de grote overschotten van de instellingen, wil de directie het personeel een aantal dingen niet gunnen'', vertelt vakbondsafgevaardigde Rie Janssens. ,,De onderhandelingen zijn dan ook afgesprongen en wij hopen op verder overleg. De komende dagen volgt er een verzoeningsoverleg. Komt het niet tot een verzoening, dan volgen er hardere acties. Er werd in het verleden wel al actie gevoerd, maar nooit tegen onze eigen werkgever.'' De bond heeft het over een winst van 555 miljoen frank in 1999 voor de instellingen van de Broeders van Liefde.

De bond denkt zelfs aan een staking van het personeel. Er werken volgens Rie Janssens zo'n 350 werknemers in Sint-Kamillus. Er volgen wellicht ook acties in de andere centra in de regio van de Broeders van Liefde, zoals het Psycho-Sociaal Centrum in Leuven, 't Papiermoleken in Korbeek-Lo en de psychiatrisch centrum van de Broeders Alexianen in Tienen.

Directie en vakbond kwamen tot een vergelijk over een aantal punten. Zo komt er verhoging van de tussenkomst bij brugpensioen, krijgt het personeel een geschenkencheque van tweeduizend frank en een cultuurcheque in 2001 en 2002, en komt er een eenmalige premie van 1500 frank per vijf jaar dienst. Andere punten liggen dus nog ter discussie. De vakbond eist onder meer een maaltijdcheque van 105 frank per gewerkte dag, toepassing van het correcte barema voor het administratief personeel en een betere verloning voor de opvoeders A2.