^^RANST

Een tweemansbedrijfje dat zeven jaar geleden ontstond en in een onooglijke hangar in het Antwerpse Ranst huist, staat op de vooravond van een commerciële doorbraak in Europa. Het bedrijfje viste een eeuwenoud Frans recept voor restauratiemortel op en verbeterde het. De prestaties van het hernieuwde product wekten de interesse op van de Europese Commissie die met onderzoeksssbsidie uit het Craft-programma voor de doorbaak zorgde.

Filip Moens en Jean Veldeman ontmoetten elkaar zeven jaar geleden bij dezelfde werkgever in de restauratiesector. Veldeman is de technicus, Moens de economist. Beiden vonden dat een verbetering van de oude mortel mogelijk moest zijn, om aan specifieke klachten tegemoet te komen. Moens dacht vooral aan de commerciële kansen in de monumentenzorg. Beiden stichtten Future Technology in Building Restoration (FTB).

De mortel in kwestie is een mengsel van zand, zinkoxide en zinkchloride. In de negentiende eeuw werd het product als tandvulling gebruikt. Het mengsel verhardt snel en de dag nadien kun je al beginnen beeldhouwen. Het is een dankbaar product om oude monumenten in natuursteen te herstellen. Met kleurstoffen wordt de oorspronkelijke steen nagebootst. Maar uit Duitsland kwamen vooral klachten over de slechte overschilderbaarheid, door de aanwezigheid van chloride.

Moens en Veldeman, stichtten hun eigen bedrijf, begonnen met de oude formule te experimenteren en konden ze stap voor stap verbeteren. Het product verhardt nu in tien minuten, en de restaurateur kan direct beginnen beeldhouden. De overschilderbaarheid is verbeterd. Het bedrijfje evolueerde van een moeizame vijf miljoen omzet, nu zeven jaar geleden, naar een verwachte omzet van 70 miljoen dit jaar. Het bedrijf telt nu negen man personeel en heeft een extra magazijn in Parijs. Het bescheiden gebouwtje in Ranst wordt weldra ingeruild voor iets groters.

De klap op de vuurpijl komt van het Europese Craft-project. Dat stelt fondsen ter beschikking van KMO's met een interessant project, maar met te weinig middelen om zelf de research te betalen. Met dat Europees geld is de chemische reactie van de oude mortel nu zodanig ontrafeld dat het procédé stuurbaar wordt, om het voor iedere toepassing individueel aan te passen.

Het duo kan al wat referenties voorleggen, zoals het justitiepaleis in Gent. Momenteel worden de oude arduinen bogen onder het centraal station aan de kant van de Antwerpse Zoo met de mortel van FTB hersteld.