Alleen volgehouden controles en bestraffing kan de tijdbom onder het Europark, de vroegere Chicagobuilding op Linkeroever, ontmijnen. Dat zegt het Actiecomité Linkeroever (ALO), dat meteen toegeeft dat de stad heel wat inspanningen leverde: ,,goed bedoeld, maar versnipperd en niet genoeg''. ALO pleit dan ook voor een betere coördinatie tussen stadsdiensten, politie en gerecht. ,,Waarbij de bewoners, ook allochtonen betrokken worden''.

,,Er is in het Europark een té grote concentratie van allochtone en autochtone bewoners op een té kleine oppervlakte'', zucht Marcel Van Oppens, voorzitter van ALO. ,,4.000 mensen met 50 verschillende nationaliteiten. Daartussen wonen nog heel wat illegalen, marginalen en drugsverslaafden.''

Dat leidt volgens ALO tot verloedering en samenlevingsproblemen. ,,Onveiligheidsgevoelens, rondhangende jongeren, vandalisme, sluikstorten, diefstallen, urine, uitwerpselen... Deze problemen dijen uit van de Chicagobuilding naar andere complexen'', zegt Van Oppens.

,,De eigenaar, de sociale woningmaatschappij Huisvesting, treedt niet op tegen huurders die alle reglementen aan hun laars lappen'', zegt ook ALO-bestuurslid Guido Koeklenberg, voormalig commissaris van de verkeerspolitie. Al geeft hij toe dat optreden niet zo makkelijk is doordat de vrederechter zijn fiat moet geven.

De actiegroep wil dan ook een permanent controleorgaan in overleg met politie, stadsbestuur, Huisvesting en gerecht, waarbij de goede huurders betrokken worden. ,,Er zijn reglementen genoeg. Maar ze moeten nageleefd worden. Hier moet een ijzeren vuist met fluwelen handschoen komen'', stelt Koeklenberg.


Vloed
ALO geeft wel toe dat de stad al fors investeerde, dat de situatie zelfs verbeterde. Zo werken er vijftien mensen om de samenlevingsproblemen te bestrijden. Dat kost de stadskas elk jaar 10 miljoen frank.

,,Meestal gaat het om tijdelijke contracten en niet echt gemotiveerd personeel. Daarnaast zijn de initiatieven -- flatwachters, pleinanimatoren, afvalbeheerploeg, Riso, Stadsland om er enkele te noemen -- te versnipperd. Werken ze meer naast elkaar dan met elkaar'', zucht Van Oppens. ALO pleit ook nog voor een betere jeugdopvang.

De actiegroep eist snel een antwoord van het stadsbestuur op deze noodkreet. ,,Soms overspoelt een vloed schepenen de buurt. Maar wat baat dit als de politieke moed ontbreekt om de beloften om te zetten in effectieve resultaten.'' Twee weken geleden kaartte ALO het dossier aan bij het schepencollege.