De stad Oostende en de Koninklijke Schenking hebben geen goede beurt gemaakt bij de rechtszaak rond de Koninklijke Villa. Het pleidooi van de stad duurde nauwelijks vijf minuten. ,,Is dat werkelijk alles? En heeft u tegen de argumenten van de tegenpartij niets in te brengen'', vroeg de vrederechter zich verbaasd af.

De rechtszaak over de Koninklijke Villa draait rond de verlenging van de handelshuur van het hotel-restaurant De Oostendse Compagnie. De stad zegt, dat ze het contract niet kan verlengen omdat ze het gebouw sinds eind vorig jaar niet meer in concessie heeft. De Koninklijke Schenking weigert de concessie te verlengen, omdat ze verbolgen is dat de stad destijds in de Villa een horecazaak toegelaten heeft.

De verdediging van de Koninklijke Villa brak met een uitgewerkt pleidooi de argumenten van de stad Oostende af. ,,De grond van de zaak is een persoonlijke vete tussen de Koninklijke Schenking en de uitbaters van de Villa'', verklaarde de meester Volckaert verbolgen. Zo stelt de verdediging dat de Koninklijke Schenking altijd al wist dat er in de Villa een horecazaak gevestigd was, maar dat ze dat nooit heeft aangevochten.


Contract
Officieel heet het dat de Koninklijke Schenking het gebouw heeft teruggenomen. In de praktijk blijft de stad Oostende in de aanpalende Venetiaanse Gaanderijen tentoonstellingen organiseren. Onlangs opende de stad Oostende in de tuin van de Villa zelfs een Japanse Tuin in het bijzijn van Prins Filip.

,,Blijkbaar is er tussen de stad en de Koninklijke Schenking nog altijd een stilzwijgend contract'', stelde de verdediging gisteren. Als het restaurant er toch weg moet, eist de Koninklijke Villa 36 miljoen frank schadevergoeding.

De stad Oostende en de Koninklijke Schenking boden gisteren tegen de vloed argumenten weinig weerwerk. Ook de vrederechter stak haar argwaan tegen hun argumenten niet onder stoelen of banken. Een uitspraak wordt eerstdaags verwacht. (KC)