Dat de historische burgerswoning van de familie Maes binnen afzienbare tijd uit het Oedelemse dorpszicht verdwijnt, lijkt onafwendbaar te zijn. Tot die conclusie komt men na de voorbije gemeenteraadszitting. Rolle De Bruyne (Agalev) vroeg wat er met de woning Maes, die bij de Oude Melkerij aanleunt, zou gebeuren. Zoals bekend komt op de site van de vroegere melkfabriek een sociaal inbreidingsproject. Een nieuwe invulling van het huis Maes lijkt, om tal van redenen, onmogelijk.

Wat we vooral van die zitting onthouden, is dat de illusie over het mogelijke behoud van huis Maes in Oedelem door schepen De Rycke de kop werd ingedrukt. Raadslid Rolle De Bruyne (Agalev) had nochtans een vurig pleidooi gehouden om het huis in een of andere vorm te bewaren. Ingericht als studio's misschien, of waarom niet als museum of tearoom?

De Bruyne vertolkte de angst die bij velen leeft: dat nog maar eens een waardevol element uit het Oedelemse dorpsplein zou moeten wijken. In de jaren zestig werd ook al het huis Bockaert op de hoek van de markt gesloopt. In de plaats kwam een weinig inspirerend appartementsgebouw, waarin zich nu een tearoom bevindt.


Schreeuwlelijk
Volgens schepen De Rycke voert het gemeentebestuur inderdaad gesprekken met de Interbrugse Bouwmaatschappij, die op de plek van de Oude Melkerij een sociaal woningproject zal opzetten. ,,Voor dat project moeten we de beschikbare ruimte optimaal benutten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het huis nauwelijks een andere invulling kan krijgen'', beweert de schepen.

Nog volgens De Rycke is alleen de voorgevel, die dwars op de Bruggestraat staat, van enig belang. ,,De achtergevel is gewoon schreeuwlelijk'', aldus De Rycke. Het huis dat aan de woning Maes werd aangebouwd, gaat trouwens sowieso voor de bijl.

De schepen somde nog enkele andere redenen op die de sloop van de woning moeten rechtvaardigen. Zo is het trottoir voor het huis veel te smal om door een hek van de straat gescheiden te worden en zouden auto's die vanuit de inbreiding komen niet veilig genoeg de Bruggestraat in kunnen rijden.


Pleintje
Burgemeester Van Parijs lichtte ten slotte nog een tipje van de sluier over de toekomstige inrichting van de site. ,,Op de plek van het huis Maes zou een stemmig binnenpleintje kunnen komen, waar men muziek zou kunnen spelen'', dacht Van Parijs hardop. De Bruyne week echter geen duimbreed: ,,Wij hebben u gewaarschuwd. Kom achteraf niet klagen dat u een kans gemist heeft om het dorpszicht te bewaren.''