Alle stedelijke vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg worden straks met een dodehoekspiegel uitgerust. De stad Brugge besliste vrijdag immers in het schepencollege dertig dodehoekspiegels aan te kopen. Er wordt hiervoor 300.000 frank (7.436,81 euro) ingeschreven op de begroting 2002. Dat vernamen raadsleden Cliff Bourdon (SP) en Jacques Devolder (VLD) van het stadsbestuur in het jongste Bulletin van Vragen en Antwoorden. Beide raadsleden wezen erop dat er nog altijd heel wat mensen om het leven komen of verwondingen oplopen door de dode hoek bij vrachtwagens. Dergelijke ongevallen kunnen voorkomen worden door de dodehoekspiegel (of Dobli-spiegel), die de dode hoek gevoelig verkleint. Schepen van Openbare Werken Jean Van den Bilcke stelde al op 18 mei voor alle stedelijke vrachtwagens met zo'n spiegel uit te rusten en ook na die realisatie bij lastenkohieren voor stadsopdrachten particuliere aannemers te verplichten hun vrachtwagen met een Dobli-spiegel uit te rusten. (CG)