Gemeenteraadslid Freddy François (Open Stad) greep op de jongste zitting het kasverslag van de regie voor grondbeleid aan om een pleidooi te houden voor het aansnijden van een gebied van 1,5 ha langs de Baanstknokstraat. François: ,,Daar kunnen dertig sociale kavels gerealiseerd worden. Het enige wat er moet gebeuren, is een landmeter aanstellen.''

,,Er staat 44 miljoen frank geparkeerd op de rekening van de regie voor grondbeleid maar er gebeurt niets met dat geld'', stelde François. ,,Waarom dringen we bijvoorbeeld met z'n allen niet aan bij Helpt Elkander om sociale kavels aan te snijden in het gebied langs de Baanstknokstraat, naast de Hoge Kouter? De wegeninfrastructuur ligt er klaar. Er moet alleen maar een landmeter worden aangesteld. Dat kan de druk op de belachelijk hoge prijzen van de bouwgronden iets verlichten.''

Schepen Raf De Cabooter stelde dat de stad toch onmogelijk gronden van de bouwmaatschappij kan onteigenen. ,,We staan vrij machteloos als we de raad van bestuur van Helpt Elkander niet kunnen overtuigen.''

,,Er bestaat binnen die raad een consensus om die gronden aan te snijden'', wist François met zekerheid.

Burgemeester Yolande Dhondt stelde dat er wel degelijk iets gedaan wordt op het vlak van sociale huisvesting: ,,Zo zijn de belangrijke projecten van Helpt Elkander en de West-Vlaamse Intercommunale voor Huisvesting, 48 woningen, in Den Olm in volle ontwikkeling. Nieuwe woonuitbreidingsgebieden mogen we niet aanvatten omdat er te veel ongebruikte percelen liggen volgens de studie over de woonbehoeften.''

,,Wat we echt nodig hebben, zijn sociale kavels zoals in de Insectenwijk in Desselgem'', meent François. ,,Als alle afgevaardigden van de politieke fracties bij Helpt Elkander aandringen, moet de uitbreiding van de Baanstknokstraat haalbaar zijn. Het gaat om percelen van 450 m², die verkocht kunnen worden aan gezinnen die voldoen aan de normen van de sociale woningbouw. Dat is in Waregem altijd een succes gebleken.''

De burgemeester beloofde de zaak aan te kaarten bij Helpt Elkander. (HGW)