Bisschop Roger Vangheluwe zegende zopas Het Bronnenhuis in. Het heropgebouwde en heringerichte complex bevindt zich in het Sint-Arnolduspark op Tiegemberg en wordt een centrum voor bezinningssessies en natuureducatieve projecten. De gemeente Anzegem investeerde in de uitbaggeringswerken van de parkvijvers.

Het Bronnenhuis, dat met de kapel en waterbron in het Sint-Arnolduspark één geheel vormt, gelijkt in niets meer op het bouwvallige pand waar men jaren geleden ansichten en snoep verkocht. Sinds het bisdom ruim drie jaar geleden het domein op Tiegemberg aankocht en priester Filiep Vanbesien samen met de parktoezichters vzw Jericho stichtte, is er veel veranderd. Kapel en bron kregen een facelift en het verblijf van de parkverantwoordelijken werd heringericht en verfraaid.

De vzw stelde de genodigden en sympathisanten het derde afgewerkte project voor: de heropbouw en openstelling van het pand aan de kapel, dat van bisschop Roger Vangheluwe de naam Het Bronnenhuis meekreeg.


Vrijwilligers
De restauratie van het nieuwe centrum voor bezinning en natuurstudie nam ruim twee jaar in beslag. Jongeren-vrijwilligers en werkleiders van de Katholieke Technische Instituutwerking KTIW van het VTI uit Roeselare hadden er een stevige klus aan. Maar het resultaat mag best gezien worden.

Intussen investeerde ook de gemeente Anzegem in omgevingswerken rond het Bronnenhuis. De vijvers werden uitgebaggerd, de oevers versterkt. En er waren ook grond- en andere omgevingswerken. Samen goed voor 39.600 euro of 1,6 miljoen frank. Nog dit najaar volgen werken aan de derde parkvijver en hooiweiden. Er komen ook infopanelen bij. Alles samen goed voor een extra investering van 24.790 euro of 1 miljoen frank. (DJW)