Zowel schepen van Mobiliteit Claude Van Marcke als woordvoerder van de CVP-GMB-oppositie Rik Colman willen dat er op de verkeersknelpunten onbemande camera's komen. ,,Het schepencollege is pro. Wij moeten alleen nog nagaan hoeveel het ons allemaal zal kosten'', stelde schepen Van Marcke.

Verkeersveiligheid tout court en maatregelen om de verkeersknelpunten in Anzegem en z'n fusiegemeenten voor de zwakke weggebruiker te beveiligen: beide thema's waren op de jongste gemeenteraadszitting de rode draad tijdens de debatten van meerderheid en oppositie.

Rik Colman (CVP-Gemeentebelangen) opende met de vraag of ,,Anzegem zich een moderner versie van het waarschuwingstoestel U rijdt te snel kon aanschaffen. Beter is dat we de snelheidsduivels wijzen op hun onaangepaste snelheid in de centrumstraten door effectief te laten zien tegen hoeveel kilometer per uur ze rijden. Zo'n toestel kan ook statistisch materiaal opleveren. Hoeveel autobestuurders overtreden de snelheidsbeperking? Dat is de vraag die ons moet bezighouden''.

Schepen Van Marcke ging akkoord met het voorstel. Maar hij voegde er meteen aan toe dat ,,de gemeente zich een toestel aanschaft dat ongeveer 300 000 frank kost. Wat collega Colman vraagt, kost allicht 1 miljoen frank. Als iedereen met die laatste aankoop akkkoord gaat, is er voor mij geen probleem. Hoewel: politiezone Mira, waartoe Anzegem behoort, heeft die apparatuur. Vraag is dan alleen wanneer we het toestel kunnen gebruiken. Ook andere gemeenten en steden binnen onze zone zullen er zich van bedienen. Dat punt kwam overigens al in onze verkeerscommissie aan bod. Wij zijn van plan te controleren hoeveel wagens te snel rijden en zijn voorstander van onbemande camera's. Het college zal informatie verzamelen over de kostprijs van zulke toestellen''.

Naar aanleiding van de protestwandeling van de schoolkinderen van de Beukenhofstraat (Vichte) van maandag 3 september zei raadslid Benoit de Maere d'Aertrycke het ,,jammer te vinden dat men kinderen gebruikt om de verkeersonveiligheid in die straat aan te klagen. Het is verkeerd dat jongeren worden ingespannen omdat volwassen autobestuurders lijden aan een gebrek aan verkeersdiscipline en de geldende snelheidslimieten aan hun laars lappen''. (DJW)