De Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging start een nieuwe cursus bijen en bijenteelt. Eerder werd deze cursus in Zottegem gehouden, maar nu wijkt men uit naar de universiteit van Gent. Hiermee wil de Imkersvereniging ook eens een ander deel van de provincie bestuiven.

Lesgever Philippe De Landsheere uit Oosterzele en verantwoordelijke voor de scholing Peter Schotsaert uit Zottegem benadrukken het belang van de cursus. ,,De bestuiving is belangrijk voor de vruchtzetting in de landbouw. 60 procent van de gewassen is ervan afhankelijk. Goed opgeleide imkers zijn dan ook van grote waarde.''

Het aantal imkers is in Oost-Vlaanderen de jongste jaren geslonken. Schotsaert: ,,We hebben 750 leden en dat is minder dan vroeger. Daartegenover staat dat de imkers meer bijen gaan houden waardoor het aantal bijen stagneert.''


Universiteit
De eerstvolgende cursus loopt in samenwerking met de Gentse universiteit. De Landsheere: ,,We geven onze cursus in het praktijkcentrum voor de bijenteelt. We beschikken er over een ultramoderne bijenhalle. Uiteindelijk moeten de moderne imkers semi-professioneel gaan werken en dan is een goede opleiding noodzakelijk. Het eerste jaar van de cursus is een initiatie, de twee daaropvolgende jaren is gespecialiseerde stof per onderwerp.''

In ons land zijn geen beroepsimkers. Schotsaert: ,,Men kan er niet van leven want we zijn te afhankelijk van het weer. Zonder opleiding aan het avontuur beginnen is af te raden. We zijn uiteindelijk met voeding bezig en de daarbijhorende hygiënische vereisten. We leren de cursisten ook de manieren aan om zachtaardige bijen te kweken. In ons dichtbevolkte land zitten we altijd vlakbij of vaak zelfs in een bebouwde kom.''

  • Cursus voor beginnende en gevorderde imkers, vanaf 30 september tot 9 december, telkens op zondag van 9 tot 12 uur in het Universitaire labo voor Zoöfysiologie, Krijgslaan 281 in Gent. Info: Philippe De Landsheere, tel. 09-362.78.42.