Huidige burgemeester Elsie De Wachter neemt volgende legislatuur afscheid van de politiek. Het partijbestuur en de SP.A-leden kozen Marc De Laet als opvolger. Het Nieuwsblad sprak met het politieke beest van Willebroek. Het is niet bang van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.

 • Wat is de procedure om het tot kandidaat-burgemeester te brengen?
 • ,,Twee kandidaten, Marc Van Gijseghem en ikzelf, legden een mondeling en schriftelijk examen af bij het dagelijks bestuur van de partij. Op 11 maart vond in het partijbestuur een geheime stemming plaats waar ik 84% van de stemmen haalde. Dan was het de beurt aan 1204 SP.A-leden van de afdeling om hun stem uit te brengen. Ik kreeg de steun van 730 leden. Dat is maar liefst 91% van de stemmen. Ik ben heel tevreden met de eensgezindheid waarin de hele procedure verlopen is. Uiteraard ben ik blij met de hoge score die ik haalde.''

 • Waaraan ligt volgens jou die hoge score?
 • ,,Een goede communicatie, denk ik. Ik ben contactvaardig en voel me goed tussen de mensen. Als het nodig is, steek ik mijn handen uit de mouwen. Ik heb me nooit te goed gevoeld om te werken. Daarnaast speelt mijn anciënniteit een rol. Na de burgemeester ben ik de langste in dienst van onze schepenen. Ik heb ook al ervaring als dienstdoend burgemeester. Vorig jaar verving ik Elsie De Wachter tijdens haar vakantie. Dat ging me goed af. De gemeenteraad en de collegevergaderingen verliepen goed, alsook de zware incidenten zoals de brand in een appartementsblok en de waterleidingbreuk aan de Groenlaan die het nationale nieuws haalden. Het is toen dat ik dacht, als de procedure tot opvolging start, ga ik me kandidaat stellen.''

 • Is burgemeester worden jouw politieke ambitie of wil je het nog verder schoppen?
 • ,,Nationale ambities heb ik niet. Ik heb in 1999 al een zitje gehad in het Vlaams parlement, in opvolging van Lydia Maximus. Elf jaar lang, tot op heden, ben ik secretaris van de senaatsfractie. Toen ik schepen werd, ben ik 4/5de gaan werken.''

 • Wordt met jouw politieke ervaring het besturen van Willebroek een makkie?
 • ,,Ik heb politiek nooit als een makkie beschouwd. De maatschappij is divers en wat de mensen van politici verwachten is enorm diffuus. Daarnaast moet je als burgemeester werken in een coalitie en dat betekent zoeken naar een modus vivendi. Compromissen sluiten zonder mensen voor het hoofd te stoten is een uitdaging, geen makkie.''


  Erfenis
 • Wat zou je als burgemeester willen realiseren in Willebroek?
 • ,,Zelf zware accenten leggen kan pas na een volgende verkiezing en ik hoop er dan bij te zijn. Bij een wissel zit je vast in grote projecten die al bezig zijn. Je moet de erfenis van de voorganger uitwerken. In het geval van Willebroek is dat de verfraaiing van het centrum, de verkeerssituatie, het al dan niet renoveren van het zwemdok, de mogelijke oprichting van een administratief centrum, de mogelijke bouw van een brandweerkazerne... Maar zulke zware investeringen neem je niet als individu maar in overleg met het college.''

 • Zijn er zaken die je anders zou aanpakken dan huidig burgemeester Elsie De Wachter.
 • ,,Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Er zijn natuurlijk persoonlijke accenten. Zo ga ik anders met mensen om en ben ik van een andere generatie. Maar ik blijf gebonden aan een partijkader.''

 • De kans dat in 2006 burgemeesters rechtstreeks worden verkozen is reëel. Ben je er dan zeker van dat de SP.A een burgemeester zal kunnen leveren?
 • ,,Van kandidaten van een andere partij heb ik geen weet. Maar bij een rechtstreekse burgemeesterverkiezing is het belangrijk dat een partij iemand naar voren schuift die veel stemmen haalt. Ik scoor electoraal goed.''