De LEERLINGEN van het College Heilig Kruis Sint-Ursula in de Boomgaardstraat verhuizen in september 2003 naar het Technisch Instituut Sint-Jansberg aan de Weertersteenweg. Volgend schooljaar kan het gros van de 180 scholieren nog terecht in een afdeling van het college aan de Eerste Straat.

Vorige week raakte bekend dat het Ursulinenklooster door de stad en een Nederlandse geldschieter wordt aangekocht om er een museum van te maken. Het college dat op dit moment nog in het niet-beschermde deel van het klooster een onderkomen vindt, moet op het einde van dit schooljaar noodgedwongen verhuizen.

Volgens directeur Franky Hungenaerts zijn er echter geen onoverkomelijke problemen. ,,We waren sowieso van plan te verhuizen naar Sint Jansberg. Het bouwproject wordt op dit moment zelfs al uitgetekend. Maar aanvankelijk dachten we dat we pas in 2007 of 2008 uit het klooster zouden vertrekken. Nu zullen we dus een gedeelte van die bouw sneller in gang moeten zetten.''

,,We beseffen maar al te goed dat je in negen maanden onmogelijk zo'n gebouw kan rechtzetten, dus stellen we september 2003 voorop om gedeeltelijk naar Sint-Jansberg te verhuizen.''

Het tussenliggende schooljaar wil Hungenaerts overbruggen door tijdelijk een intrek te nemen in de Eerste Straat. ,,In die afdeling van ons college is er nog voldoende ruimte. Alleen voor de leerlingen van de studie Lichaamsverzorging is er nog een probleem. Zij hebben heel wat specifieke praktijklokalen nodig, waarvoor er onvoldoende ruimte is. We pijnigen momenteel nog onze hersenen om naar een alternatief te zoeken.''

Met de verhuis naar Sint-Jansberg verliest het College wel haar centrale ligging in het stadscentrum. Hungenaerts ziet daar enkel voordelen in. ,,Dat scholen wegtrekken uit een stadskern is de trend van de laatste jaren. In Antwerpen zien zulke centrumscholen hun leerlingenaantal jaar na jaar teruglopen. Het Technisch Instituut Sint Jansberg is goed bereikbaar. We hebben bovendien heel wat scholieren uit Kinrooi, Molenbeersel en Neeroeteren, voor hen wordt de afstand tot de school ook meteen een stuk kleiner. Ik denk dan ook dat we meer leerlingen zullen aantrekken.''


Onvermijdelijk
Het afscheid van het klooster zal de directeur van het College Heilig Kruis Sint Ursula straks ongetwijfeld zwaar vallen. ,,De traditie komt je werkelijk uit de bakstenen van het klooster tegemoet, hé'', zegt Hungenaerts weemoedig.

,,Maar op middellange termijn moesten we toch verhuizen. De kosten die we over een paar jaar moeten doen om aan alle normen van een moderne school te voldoen, zullen quasi onbetaalbaar zijn. Ik sta dan ook volledig achter de nieuwe bestemming. Dat zal ongetwijfeld een goede zaak voor Maaseik zijn. Alleen het tijdstip waarop, komt voor onze school wat ongelegen.''