De Vilvoordse VLD heeft kritiek op de OCMW-begroting en is evenmin te spreken over de politiehervorming.

,,De werkingstoelage stijgt opvallend vanaf 2001 en ook voor 2002 staat er ruim 1 miljoen euro ingeschreven of 40 miljoen frank. Dat is alweer 34 procent meer. Vreemd als je weet dat er normaliter geen ziekenhuis meer is dat afhankelijk is van het OCMW'', zegt Alain Van Hende.

De VLD-fractieleider wijt dat aan de stijgende personeelskosten en schulden. ,,Schulden die te wijten zijn aan de opgedrongen overname van delen van het Van Helmontziekenhuis. De vernieuwde apotheek bijvoorbeeld paste niet in de fusie en komt terug naar de stad. Op die apotheek rust nog een leninglast van 34 miljoen frank en dat mag de Vilvoordse belastingbetaler nu dragen. Wij zien de evolutie met bange ogen tegemoet en vrezen dat dit de eerste stap is in het afstoten van de Van Helmontsite.''

Van Hende is er van overtuigd dat de ziekenhuisfusie de stad nog jaren veel zal kosten. ,,In tegenstelling tot wat de meerderheid de bevolking voorhoudt. De te dragen kost in 2002 overschrijdt al de 2,5 miljoen of 100 miljoen frank.'' De liberalen gewagen van een slecht fusieakkoord en ze menen dat de meerderheid meer oog had moeten hebben voor garanties voor Van Helmont.

Ze twijfelen ook aan de, volgens de meerderheid, grote impact van de politiehervorming. ,,De CD&V heeft het over meerkosten van 22 miljoen frank, maar dat is geen realistisch cijfer. Volgens de begroting bedragen de meerkosten 89.000 of 3,6 miljoen frank. Er is ook nog een overdracht van leningen voorzien van 8,5 miljoen, zodat de financiële last van 45.000 ook wegvalt. Eigenlijk is er dus een meerkost van 45.000 of 1,8 miljoen frank'', legt Van Hende uit. Volgens de VLD kan de politiehervorming dan ook geen alibi zijn voor de extra belastingen. (DDM)