• Over het oud-gemeentehuis van Bekkerzeel werd de princiepsbeslissing genomen dat het zal worden gerenoveerd als gemeenschapsvoorziening. Het OCMW zal hiervoor, naar analogie met het oud-gemeentehuis van Zellik, een gesubsidieerd tewerkstellingsproject voor laaggeschoolde arbeiders uitwerken.
  • De renovatie van de pastorij van Bekkerzeel werd onlangs goedgekeurd en wordt begroot op een miljoen frank (25.000 euro). Op de gelijkvloerse verdieping komt, zoals wettelijk voorzien, een bureel voor de pastoor en de kerkfabriek. De verdieping wordt ingericht als appartement en wordt verhuurd. Eenzelfde renovatie komt er op kosten van Asse in de pastorij van Relegem, maar dat gebouw is geen gemeentelijke eigendom.
  • De oude loods in de Prieelstraat wordt vrijwel zeker verkocht. Het materiaal krijgt wellicht een nieuwe thuis in de Mollemse industriezone, waar de gemeente de laatste hand legt aan de aankoop van een stuk grond voor de nieuwe werkliedenloodsen.
  • Ook het huidige gebouw van de bibliotheek op de Steenweg zal na de bouw van de nieuwe bib plus cultuurzaal vrijwel zeker op de immo-markt worden gegooid. Zowel de loods als de bib liggen binnen de commerciële perimeter van Asse-centrum, zodat beide gebouwen liefst een nieuwe handelsfunctie krijgen.
  • Over het oud-gemeentehuis van Mollem is de knoop nog niet doorgehakt. De meningen variëren tussen verkopen en renoveren met een OCMW-tewerkstellingsproject. ,,De definitieve beslissing wordt binnenkort genomen'', aldus schepen Van Elsen. (RDS)