HetMechelse schepencollege heeft beslist om het zwembadcomplex op het Rode Kruisplein en de Oude Stadsfeestzaal in de Merodestraat te verkopen. Eventuele kopers krijgen wel een verbod om de gebouwen af te breken. De opbrengst investeert het stadsbestuur in de afbraak van de Euroshopping aan de Botermarkt.

,,Beide gebouwen hebben niet langer een functie binnen het huidige takenpakket van het stadsbestuur'', zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Jowan Lamon (Agalev) die het nieuws van de verkoop gisteren bekend maakte. ,,De Oude Stadsfeestzaal staat vrijwel het hele jaar leeg. Voorts is duidelijk dat we na een negatief inspectieverslag aan het Rode Kruisplein nooit nog een zwembad kunnen uitbaten.''

Daarom wil het stadsbestuur beide overbodige gebouwen zo snel mogelijk van de hand doen. Het schepencollege bestelde vorige week een schattingsverslag. Dat vormt de basis voor mogelijke onderhandelingen over de prijs van de panden. Private investeerders die interesse tonen, moeten zich volgens schepen Lamon wel aan een aantal strikte regels houden.


Beschermd monument
,,De plannen van geïnteresseerde kopers moeten uiteraard rekening houden met de structuur en het volume van de betrokken gebouwen. Het complex op het Rode Kruisplein is bijvoorbeeld een beschermd monument. Dat mag je dus niet afbreken of grondig verbouwen. Voor de Oude Stadsfeestzaal geldt hetzelfde principe, want dat pand staat op de lijst van te beschermen gebouwen.''

Daarmee stopt de uitverkoop van het stadsbestuur niet. Het schepencollege besliste ook om dertig tot veertig huizen te verkopen, waaronder enkele vrij recente woningen, met als argument dat verhuren geen kerntaak meer is van de stad. Met de opbrengst financiert Mechelen de herwaardering van de Euroshopping aan de Botermarkt.

,,Heel die bouwblok gaat tegen de vlakte'', zegt Lamon. ,,Daarvoor moeten we de ingewikkelde eigenaarsstructuur doorbreken en alle winkels en panden zelf opkopen. Dat is de reden waarom dit dossier al zo lang aansleept. Voor de aankoop en de afbraak van het verlaten shoppingcomplex rekenen we op 85 miljoen frank. De winnaar van een ontwikkelingswedstrijd mag dan op de gronden een nieuw project opbouwen met geld uit de private sector.'' (GVM)