Het Kempisch Asphalt Bedrijf aan de Hannekenshoek in Herentals krijgt van de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen geen milieuvergunning klasse 1. De onderneming heeft een dergelijke vergunning niet nodig, werd door het ministerie op het verkeerde been gezet.

Het bedrijf dat per jaar 12.000 ton vloeibare bitumen aanbrengt op een drager, kreeg 2 jaar geleden een milieuvergunning klasse 2 die loopt tot 2019. ,,Het kostte veel geld en moeite om ons met alles in orde te stellen. Als het zover is, ontvangen wij een brief van het ministerie met de melding dat wij voor onze activiteiten een klasse 1 vergunning nodig hebben'', zegt zaakvoerder Marc Pollet.

Hij neemt een geregistreerde firma onder de arm om de firma te begeleiden bij de opstelling van de aanvraag, die wordt ingediend bij het provinciebestuur. Marc Pollet: ,,Omdat een klasse 1 bedrijf grotere hoeveelheden mag opslaan, maakten we van de vergunningsaanvraag gebruik om een uitbreiding van de opslagcapaciteit te bekomen. Dat kan vroeg of laat van pas komen.''

De bestendige deputatie verklaart de aanvraag echter onontvankelijk. Omdat het Kempisch Asphalt Bedrijf geen bitumen produceert, alleen maar verwerkt, volstaat een klasse 2 vergunning. Hiervoor moet de onderneming bij het stadsbestuur aankloppen, ware het niet dat Pollet zulk een vergunning al heeft. De man is helemaal niet ongelukkig met deze gang van zaken. ,,Als klasse 1 bedrijf zou ik een milieucoördinator moeten hebben, wat extra kosten meebrengt'', zegt Marc Pollet.

Hoewel er in het verleden al klachten waren over stankoverlast, liep volgens milieuschepen Kris Peeters tijdens het openbaar onderzoek geen enkel bezwaarschrift binnen. ,,De omwonenden zijn gelaten. Hun vorige protest leverde niets op. En de mensen die verderaf wonen, weten niet dat de geurhinder van het bedrijf komt'', luidt de verklaring van Kris Peeters. (AHH)