Binnen twee weken gaat de nieuwe politiewerking van start. Volgens de plannen moeten er in de zeven gemeenten van de Politiezone Turnhout meer agenten in het straatbeeld verschijnen. Bovendien wordt de taak van wijkagent geherwaardeerd.

De bevolking zou een verschil moeten merken. Niet enkel in de portefeuille want tot hiertoe is de minister van Binnenlandse Zaken Duquesne nog altijd niet bereid om de beloofde toelagen over te maken aan de gemeenten. Als de beloften van korpschef Roger Leys werkelijkheid worden, zullen de bewoners van Turnhout, Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout en Vosselaar meer agenten in het straatbeeld zien. Al jaren dringt de bevolking aan op meer ,,blauw'' in de straat en vooral op meer toezicht op onbehoorlijk gedrag van automobilisten en motorrijders.

Volgens de plannen zullen er vanaf 1 januari in de zeven gemeenten 56 agenten worden ingezet voor het onthaal en de wijkwerking. Momenteel zijn er dat slechts negentien. In elke gemeente komt er een politiepost die uitsluitend instaat voor het onthaal en de wijkwerking. Op die manier wil de korpschef het contact met de bevolking verbeteren. Uiteindelijk komt dat neer op één wijkagent per 1.983 inwoners. In andere politiezones gaat het om één agent per 3.000.


Taken
Momenteel komt er van een echte wijkwerking amper iets in huis. De politiediensten worden onder andere overbelast met vrachten kantschriften van het parket. Die moeten door de wijkagent ten huize worden afgegeven zodat de normale politietaken grotendeels worden ingenomen door het bestellen van brieven. De wijkagenten mogen in de toekomst ook zelf beslissingen nemen bij sommige probleemsituaties.

Naast een meer doorgedreven wijkwerking zal de politiezone Turnhout ook nadruk leggen op gespecialiseerde diensten zoals milieu, de dienst opsporingen en een polyvalente pool die uit 120 agenten bestaat. Uit die groep komen de 36 mensen die elke dag worden ingezet voor de vier interventieploegen. Om snel ter plekke te zijn bij een gebeurtenis, wordt de zone ingedeeld in drie gebieden waarin permanent een patrouille aanwezig is. De vierde ploeg blijft in Turnhout. Agenten uit de pool die geen specifieke interventieopdracht hebben worden ingedeeld in welbepaalde diensten zoals drugs, straatcriminaliteit en mensenhandel.