Het SLECHTE NIEUWS voor de Koksijdenaars is dat de gemeente volgend jaar 100 opcentiemen meer vraagt: 1950 in plaats van 1850. Het goede nieuws is dat de opcentiemen niet met 200 stijgen, zoals hier en daar al beweerd werd. 100 extra opcentiemen op de onroerende voorheffing betekent voor een modaal Koksijds gezin een meerkost van ongeveer 1.000 frank.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (VLD): ,,De politiehervorming zal minder kosten dan gevreesd. Daardoor konden wij de verhoging binnen de perken houden tot 100. Dat wij geen 2050 opcentiemen moeten vragen komt door een belofte van minister van binnenlandse zaken Duquesne. De drie burgemeesters van de kustzone -- Koksijde, De Panne en Nieuwpoort -- hebben onlangs met hem een afspraak gemaakt over de kosten van de politiehervorming. Volgens Duquesne kan de zone het redden met 171 politie-agenten en een elftal bedienden. Een deel van het personeel zal verdwijnen via natuurlijke afvloeiing, zoals pensionering. Dat scheelt een stuk op onze begroting.''

100 opcentiemen vertegenwoordigen in Koksijde 27,5 miljoen frank. Marc Vanden Bussche belooft stellig dat het om de laatste belastingsverhoging van deze legislatuur gaat. Volgend jaar moeten de tweede verblijven wel nog een ,,aanpassing'' van anderhalf procent dragen.


Investeringen
Koksijde schroefde het investeringsvolume van 3 miljard frank uit de vorige legislatuur met de helft terug. Volgend jaar zijn er voor zo'n 400 miljoen frank investeringen gepland. Het grootste bedrag, 3,7 miljoen, gaat naar de herinrichting van de Duinenabdij. Op 1 januari 2005 moet de tweede fase van het Casino, met het nieuwe gemeentehuis, klaar zijn. Twee andere grote dossiers staan nog centraal: de vernieuwing van het Visserijmuseum en de aanleg van een eco-golfterrein, beide in Oostduinkerke. Het geplande openlucht-kunstproject van het SMAK, een uitgave van 5 miljoen frank, wordt geschrapt.