SP.A Brugge wil voortaan maandelijks met mensen uit een wijk babbelen om te zien hoe daar zone 30 kan worden ingevoerd. Eerst was het Stubbekwartier, in de jaren twintig aangelegd volgens plannen van de Duitse planoloog Josef Stübbe, aan de beurt. Volgende maand komt het Dampoortkwartier aan bod.

,,Het Stubbekwartier is mooi ingebed tussen een aantal verkeersaders -- de Koningin Elisabethlaan, de Leopold II-laan, de Scheepsdalelaan en de Kolenkaai. Het grootste probleem hier is de handhaving van Zone 30. Dus zijn er infrastructurele ingrepen nodig, maar welke? Een vaststelling is dat er onvoldoende parkeermogelijkheden zijn. Het Werfplein is het hart van de hele wijk, moet zijn speelpleinfunctie behouden, maar biedt ook de kans voor een ontmoetingsplein. Vanop het plein kan er ook, via uitstulpingen, invloed worden uitgeoefend op de verkeersafwikkeling,'' meent raadslid André Van Nieuwkerke.

,,In de Kardinaal Mercier- en de Werfstraat moet de overvloed aan auto's worden afgeremd, maar die moeten dan wel elders kunnen uitwijken. Ook de snelheid moet er naar omlaag. En wie vanuit de zijstraten naar de Leopold II-laan rijdt, heeft, door de geparkeerde auto's, onvoldoende zichtbaarheid. De mensen die in de wijk wonen moeten hiervoor gesensibiliseerd worden,'' vervolgt Van Nieuwkerke.

Een populaire verkeersafremmer zijn de verkeersplateaus. Van Nieuwkerke: ,,Momenteel is enkel de Werfstraat met een plateau uitgerust. Ook in de Kardinaal Mercierstraat en de Veldmaarschalk Fochstraat zou er zo'n plateau moeten komen.''


Werken op til
Uitgerekend dezelfde dag buste schepen van Leefmilieu Jean-Pierre Vanden Berghe (CD&V) een memo in de brievenbussen het Stubbekwartier. Daarin staat dat de invoering van Zone 30 in de wijk al is goedgekeurd in het Mobiliteitsplan. Een en ander moet wel nog praktisch worden uitgewerkt.

In het voorjaar van 2002 starten alvast de werken voor de heraanleg van de Kolenkaai en de Diksmuidestraat. Ook zal de bitumineuze verharding in de Leopold II-laan vernieuwd worden.

De CD&V drong ook aan op de vernieuwing van de voetpaden rondom het Werfplein en ook op verbeteringswerken in de Zwaluwenstraat. ,,In samenwerking met de buurt willen we streven naar een propere buurt zonder zwerfvuil en hondenpoep,'' luidt het nog. (CG)