Er stak niet veel s(n)oeps in de geschenken die de gelegenheidskerstman zaterdagmorgen naar Het Raamhof had meegebracht voor drie politici van ACW-strekking: Kamerlid Daniël Vanpoucke en de Vlaamse parlementsleden Carl Decaluwé en Luc Martens.

De geschenken: een fles CIF (alluderend op de herschikking van de middelen uit het Sociaal Impuls Fonds), enkele chocoladen euro's, een punthoek snoep, een vuilniszak van 50 frank, een voertuig van de eenheidspolitie op schaalmodel, een plastic vis die zong van Don't worry, be happy en een zieltogend plantje, gepot in aarde uit de bodemsanering voor de Leie...

Dat eerder ludieke moment vormde het slotakkoord van een eerder matig bijgewoonde vormingsvoormiddag, noem het actiedag, van het ACW verbond Kortrijk/Roeselare/Tielt. De drie nationale mandatarissen leidden elk vanuit hun invalshoek (politiehervorming, milieubeleid, cultuur) het onderwerp van de dag in. De drie thema's dreigen veeleer lege dozen te worden dan Vlaamse en federale geschenken waar de steden en gemeenten echt iets aan hebben. De drie mandatarissen bekeken op hun terrein de invloed van de politieke maatregelen van de overheid naar de gemeenten toe.


Tweesporenbeleid
Op het eind van een plenumvergadering, waaraan uiteindelijk slechts een flinke veertig afgevaardigden uit de zeventig lokale en 29 gemeentelijke afdelingen van Kortrijk/Roeselare/Tielt deelnamen, werd het ACW-standpunt in een basistekst samengebald.

Daarin wil het ACW af van het ,,het tweesporenbeleid, waarbij de paarsgroene regering geschenken uitdeelt en de gemeenten laat opdraaien voor de gemaakte kosten. De regering moet haar beloften nakomen en het lokale beleid niet laten verstikken. De meerkost voor de politiehervorming moet integraal door de hogere overheid worden gedragen en niet op de gemeenten worden afgewenteld. De inperking van dotaties aan het OCMW en van een sterk jeugd-, welzijns- en kansarmoedebeleid is volgens het ACW onaanvaardbaar. De besparing op gemeentepersoneel mag niet afgewenteld worden op de meest kwetsbaren'', klonk het nog.

Een passus die ook van toepassing is op Kortrijk, waar het ACW mee deelneemt aan het bestuur en waar recent een kleine vijftig contractuelen zonder veel voorafgaand syndicaal overleg werden bedankt. (BVC)