De organisatoren van de jaarlijkse Scheldewijdingsfeesten, die in de eerste helft van augustus plaatsvinden, bieden vanaf volgend jaar nog enkel een afgeslankte versie van hun programma aan. Zoveel is duidelijk als we de begroting en de toelagen van de feesten en plechtigheden in 2002 bekijken.

Meer dan 25 jaar lang organiseert het Scheldewijdingscomité -- zij het in vaak moeilijke omstandigheden -- feesten in Doel. Jaar na jaar werd het een groot succes. ,,De beslissing van de Vlaamse regering begin 1998 rond de aanleg van een containergetijdedok bracht mee dat Doel als onleefbaar werd aanzien en moet onteigend worden. Tot dit jaar hebben we de feesten voortgezet. Het godsdienstig gebeuren kon behouden blijven en met de feesten konden we Doel elk jaar nog eens in de kijker zetten. De oorspronkelijke motieven om Scheldewijdingsfeesten te organiseren, waren echter niet meer bruikbaar'', aldus secretaris Steve Firlefyn.

Hoewel het Scheldewijdingscomité blijft bestaan, zullen de feesten toch afslanken. ,,Alleen de Scheldewijding zelf wordt nog in stand gehouden. De eigenlijke 'feesten', met onder meer een folkloristische stoet, worden afgeschaft'', aldus Firlefyn.

Door die aanzienlijke inkrimping van het programma zal de jaarlijkse subsidie van de gemeente aan het Scheldewijdingscomité terugvallen van een half miljoen frank (12.500 euro) tot zo'n 130.000 frank (3.222 euro). Ook het bestendig muziekfestival dat tijdens de zomermaanden, meer bepaald rond de kermis begin juli doorgaat, wordt opgedoekt.

(GVG)