Uit de begroting 2002 blijkt dat het Beverse gemeentebestuur de intentie heeft om het business-seatscomplex van het gemeentelijk voetbalstadion over te kopen. Dat is nu nog eigendom van de vzw KSK Beveren. Er is een bedrag van tien miljoen frank (247.893 euro) ingeschreven voor deze aankoop.

,,Sinds dit jaar leeft bij het gemeentebestuur de intentie om enkele engagementen aan te gaan met KSK Beveren indien het er effectief in zou slagen een gezond en sluitend financieel langetermijnplan voor te leggen. In dat geval zijn we bereid het contract renteloze lening, waarvan de terugbetaling nog zo'n acht jaar loopt, te herzien en het deel van het gebouw dat nog eigendom is van KSK Beveren over te kopen van de vzw. Uiteraard zou dan het lopende contract en de verdere kapitaalsaflossing door de vzw vervallen'', aldus schepen Ludo De Block (kartel).

Gezien de mogelijke opname van het businesscomplex in het patrimonium van de gemeente moet een huurprijs worden bepaald. Van de schatting van dat gebouw wordt momenteel werk gemaakt. Normaliter zou het bewuste gedeelte van de business seats pas over acht jaar eigendom van het gemeentebestuur zijn. Het is duidelijk dat KSK Beveren alle schulden moet betalen. Koopt het gemeentebestuur het businesscomplex, dan moet er een raamakkoord met de club komen, en zal er een huurbedrag worden vastgelegd, zoals dat 'een goede huisvader' past.


Veiligheid
Het gemeentebestuur moet ook een aantal kleinere maar noodzakelijke infrastructurele aanpassingen laten uitvoeren aan het stadion. Daarvoor is 1,25 miljoen frank (31.000 euro) voorzien in de begroting. Deze werken houden verband met een recent verslag van de voetbalcel of veiligheidscommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het meest merkwaardige bedrag is evenwel terug te vinden in de toelagen 2002. In deze waslijst is er slechts één vermelding onder de rubriek 'lidmaatschapsbijdragen verenigingen gemeentelijk belang'. Het gemeentebestuur schreef een bedrag van 2,3 miljoen frank (57.016 euro) in voor Bevolo, een organisatie gecreëerd rond KSK Beveren. Dat is ruimschoots boven vroeger genoemde ledenbijdragen. Woensdagavond zal hier in de gemeenteraad wellicht over gediscussieerd worden.